GDPR je tu – viete, ako váš lekár nakladá s vašimi osobnými údajmi?

Nové nariadenie GDPR, ktoré platí od 25. mája tohoto roku, uviedlo do praxe zmeny týkajúce sa do tej doby platného Zákona o ochrane osobných údajov. Týka sa aj zdravotníckych zariadení – od malých ambulancií až po nemocnice.

Údaje o zdravotnom stave sa pokladajú za „veľmi citlivé údaje“ a nový zákon pre tieto údaje stanovil dokonca nutnosť vyššieho stupňa ochrany. GDPR údaje o zdravotnom stave zakazuje spracovávať, ale s určitými výnimkami, kam spadajú práve zdravotnícke zariadenia a lekári.

Nepodpisujte nič naviac

Určite nemusíte u lekára podpisovať žiadne nové dokumenty, aj keď sa vám ich pravdepodobne lekár pokúsi vnútiť. Všetko, čo už ste podpísať museli, ste už určite podpísali, pretože rovnaké povinnosti plynuli už z doposiaľ platného zákona o ochrane osobných údajov. Takže buďte ostražití, pokiaľ vám lekár predloží dokumenty k podpisu s komentárom, že to potrebuje kvôli GDPR. Bráňte sa a odkážte ho na špecialistov na GDPR, ktorý mu v tejto oblasti poradia.

Pýtajte sa svojho lekára, ako chráni vaše údaje

Naopak, viac práv máte vy. Spýtajte sa svojho doktora, ako chráni údaje o vás a vašom zdravotnom stave. Nedostane sa k nim napríklad upratovačka? Sú dostatočne zabezpečené pred zlodejmi, ktorí by sa vlúpali do ambulancie?

Ochrana osobných údajov dostala v rámci GDPR novú podobu. Údaje, ktoré o vás váš lekár či zdravotnícke zariadenie vedie, sú pokladané citlivé. Nech už sú uchovávané v papierovej, alebo v elektronickej podobe, je váš lekár povinný ich dobre zabezpečiť účinnými prostriedkami. Doporučuje sa informácie o pacientoch pseudonymizovať – takže optimálne je, aby vaša zdravotná karta nebola uchovávaná priamo pod vašim menom, ale pod kódom. Elektronické dáta je nutné šifrovať. Súčasne máte do o sebe uchovávaných informácií právo kedykoľvek nahliadnuť. Lekár aj zdravotnícke zariadenie vám to musia umožniť. Elektronický systém s osobnými údajmi musí byť naviac odolný„útokom“ hackerov.

Aké práva ale ako pacient nemáte?

Do informácii o svojej osobe a zdravotných záznamov máte síce ako pacient právo nahliadnuť, nemáte ale právo žiadať o ich zmazanie čo skartáciu. Nemáte právo žiadať ani o znehodnotenie vzoriek biologických materiálov, ku ktorých odobraniu došlo na základe zákona.