Okres Kysucké Nové Mesto

NsP Čadca – Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Patrik No Comments

Kysucká nemocnica s poliklinikou je príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára i iných obyvateľov.

V dňoch 28.05.–29.05.2014 sa v Kysuckej nemocnici s poliklinikou uskutočnil dozorový audit. Na základe preukázania splnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001 : 2009/ ISO 9001 : 2008 bol Kysuckej nemocnici s poliklinikou vydaný nový certifikát kvality, ktorý dokumentuje, že bol zavedený a aplikovaný systém manažérstva kvality v oblasti špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečovaním individuálne pripravovaných liekov a súvisiace poradenstvo.

História

Čadca bol jediný okres v bývalej ČSSR, ktorý nemal do roku 1968 nemocnicu. Snahy o vybudovanie nemocnice v Čadci boli predmetom činnosti rôznych komisií, hľadali sa neustále spôsoby riešenia situácie.

2. decembra 1961 sa začali prvé stavebné práce. Po 7-ročnom úsilí bola 6. decembra 1968 otvorená nemocnica s poliklinikou. V skutočnosti presťahovanie jednotlivých oddelení začalo postupne v r. 1969. Už rok pred otvorením nemocnice bola v r. 1967 daná do užívania budova Okresnej hygienickej stanice a riaditeľstvo OÚNZ. Nemocnica mala najprv 403 postelí, postupne sa tento počet zvyšoval otvorením nových oddelení, prípadne rozširovaním lôžkového fondu. Pre 115 tisíc obyvateľov okresu boli tu konečne zdravotnícke služby zabezpečované priamo v regióne Kysúc. Špecializované zdravotnícke služby však poskytovali naďalej v Žiline, Martine, prípadne Banskej Bystrici

Už po dokončení nemocnice začala sa budovať poliklinika. Dokončená bola v roku 1982. V roku 1991 bol dobudovaný nový lôžkový internistický pavilón. K stabilizovaniu zdravotníckych pracovníkov prispela možnosť ubytovania v slobodárňach.

Nemocnica v Čadci bola pomenovaná menom Dr. Ivana Hálka. Spolok lekárov Kysúc organizoval Hálkove lekárske dni po viac rokov, udeľované boli i pamätné plakety s menom Dr. Ivana Hálka, ako výraz ocenenia úsilia na úseku ochrany zdravia, zdravotnej výchovy a zásluh o rozvoj Kysúc.

Oddelenia a ambulancie:

Lôžkové oddelenia

Chirurgický pavilón

 • Novorodenecké oddelenie
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie a JIS
 • Chirurgické oddelenie a JIS
 • Oddelenie úrazovej chirurgie a JIS
 • Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny

Internistický pavilón

 • Oddelenie paliatívnej starostlivosti
 • Oddelenie dlhodobo chorých
 • Neurologické oddelenie a JIS
 • Interné oddelenie I. a JIS
 • Interné oddelenie II.
 • Detské oddelenie a JIS
 • Dom ošetrovateľskej starostlivosti – ošetrovateľské oddelenie

Read More