Okres Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Patrik No Comments

Ambulancie:

Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Ivo Horský

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dagmar Moravanská

Ambulancia klinickej diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Katarína Langová

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Marta Serdahelyová

Ambulancia klinickej onkológie I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jana Mišová

Ambulancia klinickej onkológie I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Adrián Nečas

Ambulancia pneumológie a ftizeológie (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Renáta Mihálová

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jana Mišová

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Mikuláš Maskalík

Ambulancia vnútorného lekárstva (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Milada Dragúnová

Chirurgická ambulancia FNsP Skalica, a.s.

Gastroenterologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Peter Tatarka

Gynekologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Peter Budinský

Hematologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dušan Kožíšek

Infektologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Anna Hottmarová

Kardiologická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Pavol Košťál

Kardiologická ambulancia II. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Daniel Vranec

Nefrologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Miroslav Červeň

Neurologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Dana Lisická

Oftalmologická (očná) ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jozef Vaníček

Ortopedická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Jozef Skála

Ortopedická ambulancia II. (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Ján Černý

Otorinolaryngologická (ušno-nosovo-krčná) ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Martin Baraník

Reumatologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Anton Vystrčil

Urologická ambulancia (FNsP Skalica, a.s.) – MUDr. Eduard Králik

Urologická ambulancia I. (FNsP Skalica, a.s.) – Dzmitry Lapatko

Read More