Bratislava

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia

Patrik No Comments

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia

Pacienti sa objednávajú na recepcii telefonicky, alebo osobne

Prevádzka sanatória denne v uvedených hodinách

Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union

Read More

Clinica orthopedica – prvá špecializovaná nemocnica

Patrik No Comments

Sme prvá špecializovaná nemocnica v odbore ortopédia na Slovensku. Zameriavame sa na diagnostiku a chirurgické riešenia širokej skupiny ortopedických ochorení.  Poskytujeme nadštandardnú odbornú starostlivosť pre liečbu celého radu ortopedických ochorení od deformít končatín, cez športové úrazy, ochorenia kĺbov, väzov, meniskov a chrupaviek aż po náhrady umelým kĺbom.

Nie sme všeobecná nemocnica, všehochuť s ortopedickým oddelením, ale my sme špecializovaná nemocnica jediná v SR zaoberajúca sa len ortopédiou, teda operáciami pohybového aparátu a cielene náhradami umelých kĺbov. Celu organizáciu činnosti nemocnice, ako aj špeciálne školení personál, ako aj technické vybavene a špecializácia operatérov je cielene koncentrovaná len na jeden medicínsky odbor a to s plnou vážnosťou a maximálnou profesionalitou.

Tradícia

Nemocnica bola založená v roku 2005. Najprv získala povolenie od vyššieho územného celku ako jednodňová chirurgia s ambulantnou starostlivosťou v odbore ortopédia a neskôr vďaka prvým operačným úspechom, dobudovaniu priestoru a dobudovaniu nemocnice získala v roku 2006 štatút špecializovanej nemocnice, a tým sa stala prvou špecializovanou nemocnicou v odbore ortopédia v Slovenskej republike. Cieľom bolo úzko sa špecializovať na ochorenia pohybového aparátu a poskytnúť širokej škále pacientov komplexné podmienky a kvalitu, ktorú žiadna iná nemocnica nevie takýmto spôsobom poskytnúť. Svojou poctivou prácou a dobrými výsledkami si nemocnica získala dôveru u jednotlivých zdravotných poisťovní, kde sa postupne uzatvárali zmluvy s neštátnymi, ako aj štátnymi poisťovňami.

Štatistika

Ošetrili sme cez 20 000 už spokojných pacientov a previedli sme do 5 000 úspešných operácii, 97 % pacientov po operáciách umelých kĺbov odchádza do 3 pooperačného dňa domov, za celé obdobie sme mali 2 reoperácie, aj to po pádoch pacienta.

Vzdelávame sa

Naši odborníci sú v centre celosvetového ortopedického diania a vzdelávania. Je samozrejmosťou, že sa zúčastňujú najdôležitejších a najprestížnejších európskych, ale aj svetových kongresov. Sledujeme najnovšie svetové trendy a aplikujeme  ich pri operáciách, ale aj v použití špeciálneho zdravotného materiálu

Sme školiace pracovisko

Sme školiacim pracoviskom pre lekárov ktorí sa chcú stať ortopédmi pri LFUK a školiacim pracoviskom pre špecialistov ortopédov operatérov, ktorí sa chcú zdokonaliť v operáciách umelých kĺbov, a s podporou svetového lídra v umelých kĺboch značky Zimmer z USA.

Nemocnica

Svojim komfortom spĺňame kritériá náročných hotelových zariadení, pričom nezabúdame na Vašu bezpečnosť, a preto je každá toaleta umiestnená vyššie, aby sme eliminovali rizika poškodenia kĺbu po operácii. Z tohto dôvodu má aj priestor v pacientskych izbách viac ako požadovaných 10 m2 na pacienta a prístup k lôžku pacienta je z bezpečnostných dôvodov z minimálne 3 strán. Operačná sála ma neustálu filtráciu a sterilizáciu vzduchu na dosiahnutie najvyššieho stupňa sterility (viď. aktuálne výsledky z hygieny), ako aj veľkosť operačnej sály je viac ako minimálnych 35m2 za účelom bezpečného umiestnenia prístrojov a voľného pohybu personálu na vylúčenie rizík znečistenia dotykom. V operačnej sále je bezprostredne prítomné röntgenové zariadenie na okamžitú kontrolu správnosti umiestnenia kĺbových náhrad, čo minimalizuje chybovosť pri operačných výkonoch umelých náhrad a zlomenín.

Kvalitná sála a operatéri

Starostlivosť poskytujeme v nadštandardne vybavených priestoroch s najkvalitnejšou supersterilnou operačnou sálou, ktorá dosahuje najvyšší možný stupeň sterility v SR, najmodernejším prístrojovým vybavením a s garanciou najlepších špecialistov vo svojich odboroch zo Slovenska a Západnej Európy. Sme referenčným pracoviskom pre jednu z popredných amerických medicínskych firiem na operačnú techniku a takisto pre poprednú európsku firmu zaoberajúcu sa liečbou ochorení chrupavky.

Materiály a vybavenie

Sme pracovisko zamerané na operácie s použitím umelých kĺbov najnovšej generácie. Robíme počítačom navigované operácie.  Máme k dispozícii röntgenovú a ultrazvukovú diagnostickú techniku od jednej z najväčších svetových značiek a školíme lekárov na najmodernejšie operačné a liečebné postupy. V našej nemocnici sa nachádza jedinečný prístroj magnetickej rezonancie, zameraný na vyšetrovanie cielene len kĺbov a pohybového aparátu.

Magnetická rezonancia

Uvádzame do prevádzky najmodernejší prístroj magnetickej rezonancie určený cielene na vyšetrenia kĺbov a chrbtice, so špeciálnymi úpravami a jedinečnou možnosťou vyšetrenia v pohybe.

 • ľahší prístup a manipulácia s pacientom
 • možnosť vyšetrovať aj pacientov s klaustrofóbiou
 • menšie riziko u pacientov s kovovými implantátmi
 • nižšia degradácia obrazu pri kovových implantátoch
 • jednoduchšie vyšetrenie u detí ( matka sedí pri dieťati)
 • možnosť vyšetrovania končatín v rôznych polohách a za pohybu
 • nižšia hlučnosť pri vyšetrení
ČO JE MR- Magnetic Resonance 
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou ( MR ) umožňuje nazrieť do ľudského tela, pričom sa vytvárajú anatomické obrázky. Vyšetrenie prebieha v príjemnom prostredí  bez škodlivého vplyvu žiarenia potrebného pri iných zobrazovacích metódach, ako je napríklad röntgen a CT ( počítačová tomográfia ) vyšetrenie. MRI kombinuje fyzikálne účinky silného magnetického poľa a rádio – frekvenčného vlnenia na vytvorenie vyšetrovaných obrázkov ľudského tela v ľubovoľných rovinách. Táto špeciálna vyšetrovacia metóda slúžiť ako základný diagnostický postup na získanie rýchlej a presnej diagnózy pri ochoreniach pohybového aparátu, pri športových úrazoch alebo pred operačným výkonom.
V mnohých situáciách MRI vyšetrenie plnehodnotne nahrádza iné zdĺhavé a menej presné vyšetrovacie postupy. Často rýchla a presná diagnostika predíde zbytočnej operácii alebo zle zvolenému operačnému postupu, ktorý môže priniesť pridružené komplikácie.
MAGNETICKá rezonancia je neinvazívna vyšetrovacia metóda bez škodlivých efektov počas a aj po vyšetrení. Vyšetrenie je absolutne nebolestivé a možno ho viac krát opakovať.Pacient sa nenachádza v tuneli, ale v otvorenom priestore a počas vyšetrenia budete počuť mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.
NESMÚ BYŤ VYŠETRENÍ:
Pacienti s kardiostimulátorom, s netitanovým implantátom, s cievnou alebo chlopňovou náhradou a tehotné ženy.
KARDIOSTIMULÁTOR JE ABSOLÚTNOU KONTRÁINDIKÁCIOU!!!
PRE PACIENTOV
Pred vstupom do priestoru magnetu si odložte v kabínke:
 • mince
 • šperky
 • hodiny
 • okuliare
 • kreditné karty
 • načúvacie prístroje
 • kľúče
 • vlasové sponky
 • všetky ostatné kovové veci
 • mobilné telefóny
 • nahláste vyšetrujúcemu laborantovi:
 • neuro – stimulátor / Tens – unit /
 • pacemaker
 • kovové implantáty
 • vnútromaternicové teliesko
 • svorky po liečbe aneuryziem
 • chirurgické svorky, zošívače
 • implantáty dávkovačov liekov
 • cudzie kovové telieska v oku
 • šrapnel alebo guľky, náboje
 • permanentná očná maškara

VYŠETRENIE:
Je vhodné obliecť sa čo najjednoduchšie a podľa možnosti teplo. Vyšetrovňa je klimatizovaná a je v nej pomerne nízka teplota. Na vyšetrenie nemusíte prísť na lačno. Pacient si oblečenie a osobné predmety uloží v prezliekacej kabínke. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o zotretie mejkapu, odloženie zubnej protézy, alebo použitia nemocničného oblečenia kvôli problémom s prackami na opaskoch a zipsami.
vyšetrenie prebieha v otvorenom priestore na vyšetrovacom lehátku, kde je pacient pohodlne uložený a vyšetrovaná lokalita je umiestnená v špeciálnom prstenci-cievke.
Dĺžka vyšetrenia je približne 20 minút a viac, čo závisí od vyšetrovanej lokality. Pacient by by sa mal držať pokynov laboranta, a to hlavne pokiaľ ide o vyšetrenie za pohybu, čo je jedinečné svojho druhu.Ináč pacient leží kludne a mnohý pri vyšetrení dokonca aj zaspia. Počas celého vyšetrenia rádiologický asistent sleduje jeho priebeh a aj Vás ako sa cítite. V špeciálnych prípadoch je nutné použiť kontrastnú látku, ktorú aplikujeme priamo do klbu pred začatím vyšetrenia, ale o takomto postupe je pacient nie len dopredu oboznámený, ale aj zodpovedne pripravený.Pokial pacient nie je alergický na konkrétnu kontrastnú látku Nie sú žiadne špeciálne opatrenia v prípade použitia kontrastnej látky.
Po uložení na vyšetrovací stôl a priložení cievky sa nebojte nahlásiť každý nepríjemný pocit.Počas vyšetrenia dýchajte normálne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. Počas získavania jednotlivých obrazov budete počuť opakované klepanie spôsobené zmenami magnetického poľa, čo je súčasť zobrazovacieho procesu. Po skončení vyšetrenia Vám laborant pomôže z vyšetrovacieho stola a podla potrieb Vás dovedie do kabínky.
VÝSLEDOK VYŠETRENIA:
Každé vyštrenie je popísané lekárom – špecialistom v odbore radiodiagnostika so zameraním na magnetickú rezonanciu. Na požiadanie konzultuje výsledok vyšetrenia pacient s našim špecialistom.
Pacient má možnosť si nechať poslať informatívny záver z vyšetrenia na svoj e-mail, alebo na e-mail k svojmu lekárovi.

Read More

MEDISSIMO – Nemocnica s poliklinikou

Patrik No Comments

Našim poslaním je od roku 2007 preto poskytovať nadštandardnú zdravotnú službu našim pacientom kvalitne a najmä včas. Budujeme lepší systém, nastavujeme interné procesy v poliklinikách a vyberáme lekársky a zdravotnícky personál tak, aby sme našich pacientov liečili bezodkladne, odborne, bezpečne a kvalitne.

NAJVÄČŠOU HODNOTOU
JE ZDRAVIE NAŠICH PACIENTOV

Jeho hodnotu však zistíme, až keď ho stratíme. A práve v týchto okamihoch na včasnej diagnostike a rýchlosti nasadenia liečby veľmi záleží.

Sieť našich 14tich polikliník je vybavená odborníkmi, najmodernejším technickým vybavením a príjemným estetickým prostredím, kde odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste. Vďaka nášmu prístupu nám verí čoraz viac Slovákov, čoho dôkazom je viac ako 2,3 milióna vyšetrení ročne v zariadeniach našej siete.

U nás nepotrebujete mať „dobré kontakty“ aby sme sa o vás postarali nadštandardne. Pre nás je každý pacient priorita.

PREČO SA STAŤ KLIENTOM PROCARE

Polikliniky siete ProCare ponúkajú širokú škálu benefitov, vďaka ktorým zabezpečujú pre svojich pacientov kvalitný a komplexný servis a šetria ich čas.

Read More

Univerzitná nemocnica Bratislava – Kramáre – Nemocnica Akademika Ladislava Dérera

Patrik No Comments

Oddelenia:

Ambulancie:

Vedenie:
Zástupca riaditeľa:
MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA

Vedúci lekár polikliniky:
MUDr. Roman Šebo, PhD., MPH

Manažérka pre ošetrovateľstvo:
PhDr. Viera Paštrnáková, MPH

Read More

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Patrik No Comments

Oddelenia:

Ambulancie:

Vedenie:
Zástupca riaditeľa:
MUDr. Peter Kuka, PhD.

Manažérka pre ošetrovateľstvo:
PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.
jolana.gyalogova@unb.sk  0915 968 117

Vedúca lekárka polikliniky:
MUDr. Katarína Cajchanová, PhD.

Read More

Univerzitná nemocnica Bratislava – Ružinov

Patrik No Comments

Oddelenia:

Ambulancie:

Read More

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Patrik No Comments

Zakladateľ Hospitálskej rehole milosrdných bratov, patrón nemocníc, chorých, ošetrovateľov a ich združení, druhý patrón španielskeho mesta Granada.

Pastier, vojak, predavač kníh, kajúcnik, otec núdznych a chorých.

Liturgický sviatok 8. marca.

„Ak rozjímame o veľkosti Božieho milosrdenstva, nikdy neprestaneme konať  dobro.“ (Sv. Ján z Boha)

Dobrodruh

Joao Ciudad sa narodil pravdepodobne 8. marca v malom portugalskom meste Montemor-o-Novo, sto kilometrov južne od Lisabonu, tri roky po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. O jeho detstve nevieme nič. Jeho otec bol údajne obchodníkom s ovocím. Z neznámych príčin ako osemročný chlapec odišiel z domu svojich rodičov a prijali ho v dome kniežacieho správcu pri Tolede ako pastiera oviec a kôz. Tu zostal až do svojich 37 rokov, keď sa v dôsledku nie príliš šťastných udalostí nechal naverbovať ako vojak. V r. 1532 sa opäť ako žoldnier dostal počas ťaženia proti Turkom až do blízkosti Viedne. Po ústupe Osmanov sa vrátil cez rodné Portugalsko späť do Španielska. Krátky čas sa podieľal ako robotník na výstavbe opevnenia v Ceute v severnej Afrike a vzápätí sa pokúšal o šťastie v Gibraltare, kde sa živil ako podomový predavač kníh. Štyridsiaty rok života ho zastihol vyčerpaného dobrodružným životom. Spoznal svet a ošľahaný „vetrom“ sa možno práve preto vydal na púť hľadania hlbšej dimenzie života. V r. 1538 sa presťahoval do Granady. Nádejal sa, že tu získa lepšie možnosti zárobku ako kníhkupec.

Boží  zásah a premena

Charizmatická postava kazateľa Jána z Avily však zmenila všetky jeho budúce plány. Počas jednej kázne sa hodil medzi ľuďmi na zem s výkrikmi „Milosrdenstvo! Zľutovanie!“ a začal sa tĺcť päsťami a kameňmi. Ľudia ho považovali za pomätenca a tak ho odviedli z tohto miesta do blízkej kráľovskej nemocnice, kde mal možnosť zakúsiť „dno ľudského utrpenia.“ Cez duchovné vedenie pátra Jána z Avily však úspešne zvládol túto veľkú duchovnú krízu.  Boh sa stal jediným jeho svetlom a jeho hlboký dotyk podivuhodne premenil Jánovu dušu i život. Po tejto „premene“ si vykonal  púť do mariánskej svätyne v mexickom Guadalupe.

V ústrety chorým a odvrhnutým

Hoci sám bol bezdomovcom, začal v r. 1539 odvážne budovať útulok pre ľudí bez domova a biednych tulákov a sám sa staral o ich potreby. Vďaka podpore mnohých dobrodincov si mohol prenajať dom a vybudovať v ňom azyl pre tých, ktorí to potrebovali. Táto malá nemocnica však v jeho predstavách znamenala niečo oveľa viac, než vtedajšie existujúce „špitály“, ktoré mal možnosť spoznať. Zaviedol v nej princíp rozdeľovania chorých podľa charakteru a špecifík ochorení, každému chorému poskytol vlastné lôžko a akceptoval tak právo pacientov na súkromie. Záležalo mu na tom, aby jeho chorí dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť. Hygienické podmienky boli v jeho nemocnici na vysokej úrovni. Osobitnú pozornosť venoval duševne chorým. Starostlivosť a záujem o duše pacientov bola preňho taká dôležitá, ako telesné pohodlie jeho „chránencov.“ Vo svojom druhom dome, ktorý mu poskytol arcibiskup, potom mohol viac a efektívnejšie rozvíjať svoje poslanie. Stal sa tak priekopníkom modernej ošetrovateľskej starostlivosti. Jeho život sa ďalej odvíjal  medzi chudobnými a chorými, bol obklopený ľuďmi na okraji spoločnosti, v ich biede a špine. Tu si našiel aj prvých pomocníkova spolupracovníkov. Boli to muži odvážnych činov, šľachtici, z ktorých mnohí mali za sebou pohnutý život. Niektorí najprv Jánovým dielom opovrhovali, ale veľmi skoro pochopili, prečo tento muž nosí prívlastok „z Boha.“ Ochranca práv biednych, brat všetkých, muž, ktorý bol vždy pripravený podať pomocú ruku, to bol Ján z Boha.

Dielo milosrdenstva žije naďalej

S charakteristickým zvolaním: „Robte dobre bratia!“ prechádzal mestom, zbieral almužny, dotýkal sa ľudských sŕdc poznačených ľahostajnosťou a neláskou. Bol človekom, ktorý dokázal budovať mosty lásky a dôvery a tým si získal mnohých podporovateľov svojho diela. Záchrana chorých, ktorých vynášal z horiacej kráľovskej nemocnice, bola jeho súčasníkmi komentovaná ako zázrak. Jeho spontánna pomoc  chlapcovi topiacemu sa v ľadovej studenej rieke sa mu stala osudnou. Umiera po ťažkej chorobe 8. marca 1550 v dome svojich dobrodincov. Blázon pre Krista a žobrák z Granady známy po celom Španielsku bol triumfálne pochovaný za účasti všetkých obyvateľov Granady ako Otec chudobných a chorých. Blahorečený bol v r. 1630 a svätorečený v r. 1690. Jeho duchom evanjelia preniknutá spiritualita lásky k biednym a maličkým zanechala svoje stopy po celom svete, aj na Slovensku, kde ju šíria jeho nasledovníci.

Modlitba

Bože, ty si naplnil svätého Jána z Boha súcitom a láskou k chorým. Pomáhaj nám, aby sme dôstojne preukazovali milosrdenstvo svojím blížnym a raz boli pripočítaní k tým, pre ktorých je pripravené tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Ambulancie:

Alergologicko-imunologická ambulancia – MUDr. Mária Krčméryová

Ambulancia FBRL

Ambulancia cievnej chirurgie

Ambulancia klinickej logopedie pre deti a dospelych – Mgr. Silvia Mináriková

Ambulancia klinickej onkológie – MUDr. Vladimír Václav

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy – MUDr. Piotr Waszczuk

Chirurgická ambulancia – MUDr. František Špaček

Chirurgická ústavná pohotovostná služba

Endokrinologická ambulancia I.

Endokrinologická ambulancia I. – MUDr. Andrea Lacková

Endokrinologická ambulancia II. – MUDr. Andrea Redhamerová

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie – MUDr. Halka Ležovičová

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia

Gynekologická ambulancia – MUDr. František Hvizdák , PhD.

Hematologická ambulancia – MUDr. Anna Čechová

Interná ambulancia – MUDr. Marek Grančák

Interná príjmová ambulacia

Interná ústavná pohotovostná služba

Kardiologická ambulancia – MUDr. Boris Stríž

Kardiologická ambulancia – MUDr. Milan Ušiak PhD.

Kardiologická ambulancia – MUDr. Nadežda Plevová

Kardiologická ambulancia III MUDr. Ľubica Juklová

Kožná ambulancia – MUDr. Alžbeta Kissová

Kožná ambulancia – MUDr. Alžbeta Kissová

Lekáreň MILOSRDNÍ BRATIA – PharmDr. Alena Rajczyová

Logopedická ambulancia – Mgr. Lucia Laufová

Logopedická ambulancia – Mgr. Silvia Mináriková

Logopedická ambulancia II – Mgr. Lucia Laufová

NZZ Zubná ambulancia, MOLAR s.r.o. – MUDr. Vladimír Sovik

Nefrologická amulancia – MUDr. Božena Kozová

Neurologická amulancia – MUDr. Vladimír Suchý

ORL ambulancia – MUDr. Daniela Urbanová

Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia – MUDr. Peter Filan

Očná ambulancia – MUDr. Ester Halžová

Praktický lekár

Predanestetická ambulancia – MUDr. Ivana Mišíková

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Eva Pavlíková-Bielická

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Soňa Belanská

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Vladimír Wiedermann

Psychologická ambulancia – PhDr. Dagmar Kolesárová

Reumatologická ambulancia – MUDr. Janka Smolenová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Vladimír Sovík

Urologicka ambulancia MLJM s.r.o. – MUDr. Ľuboš Jurásek

Urologická ambulancia – MUDr. Iľja Červenakov

Read More

Ortopedická Klinika FLUK a DFNsP – MUDr. Radoslav Zamborský

Patrik No Comments

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová č. 1 (ďalej DFNsP Bratislava) bola zriadená ako štátna príspevková organizácia rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) Zriaďovacou listinou s účinnosťou od 1. januára 1991. Dnešnú podobu nadobudla neskoršími rozhodnutiami o zmene Zriaďovacej listiny zo strany MZ SR.
Základným poslaním DFNsP Bratislava je plniť úlohy súvisiace so starostlivosťou o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientom od narodenia do 18 rokov + 364 dní poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Predmetom činnosti DFNsP Bratislava je:
– poskytovanie špecializovanej ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom od narodenia do 18 rokov vrátane 18. roku veku
– odoberanie štepov kmeňových krvotvorných buniek od živých darcov, ich spracovanie, konzervácia a prenos príjemcovi
– odber orgánov na transplantačné účely, ich spracovanie a prenos príjemcovi
– zabezpečenie lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast a vykonávanie transportov mobilnou intenzívnou jednotkou u kriticky chorých detí a novorodencov
– spolupráca so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami v zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
– plnenie ďalších úloh určených Ministerstvom zdravotníctva SR.
DFNsP Bratislava má lôžkovú časť, ambulantnú časť a spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Okrem lôžkovej časti nemocnice s kapacitu 397 postelí sa zdravotná starostlivosť poskytuje aj v špecializovaných ambulanciách. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky sú štruktúrované do Rádiodiagnostického oddelenia, Oddelenia laboratórnej medicíny a Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia.
DFNsP Bratislava je tiež výukovou bázou viacerých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a iných škôl – vykonáva pregraduálnu a postgraduálnu výchovu.

Read More

UNB – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka

Patrik No Comments

Oddelenia:

Ambulancie:

Bezplatné parkovanie: 70 miest na pozemku UNB pred Zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu a malé parkovisko pred pavilónom D.
ZŤP:
Vyhradené 2 bezplatné parkovanie miesta pred Centrálnym prijímacím oddelením z pravej strany nemocničnej budovy.
Vyhradené 4 bezplatné parkovacie miesta pred nemocnicou – pred vjazdom do hospodárskeho dvora (po vjazde z Ružinovskej ulice druhé možné odbočenie vľavo).
ZŤP pacienti môžu bezplatne parkovať aj na parkoviskách koncesionára pred Nemocnicou Ružinov.

Read More

Nemocnica Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku n.o., Bratislava

Patrik No Comments

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) vznikla delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9.2003.

Štatút neziskovej organizácie dostala ŠNOP 13.7.2004.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. V roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.

K výhodám našej nemocnice určite patrí aj jej umiestnenie v centre Bratislavy s bezbariérovým prístupom, parkoviskom a je ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou.

V nemocnici poskytujeme:

 • ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
 • ústavnú zdravotnú starostlivosť,
 • rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,
 • operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia,
 • vzdelávaciu činnosť.

Read More