Okres Krupina

NsP Krupina – Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o.

Patrik No Comments

Zariadenia:

Ambulancia pre choroby mliečnej žľazy – MUDr. Alojz Bolgáč

Chirurgická ambulancia – MUDr. Peter Spurný

Gastroenterologická ambulancia – MUDr. Július Baláž

Interná ambulancia – MUDr. Ján Melich MPH

Interná ambulancia – MUDr. Ján Melich MPH

Kalmetizácia – Jarmila Hucáková

Kardiologická ambulancia – MUDr. Miloš Štefánik

Oddelenie klinickej biochémie – MUDr. Edita Górová

Ortopedická ambulancia – MUDr. Pavel Janek

Pneumológia a ftizeológia – MUDr. Filoména Ľuptáková

Príjmová ambulancia – chirurgická – MUDr. Peter Spurný

Príjmová ambulancia – gynekologická – MUDr. Alojz Bolgáč

Príjmová ambulancia – interná – MUDr. Július Baláž

V záujme rozvoja krupinskej mestskej nemocnice poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí 21. novembra 2007 schválili vstup Unipharmy a.s. do nemocnice. K podpisu zmluvy o spolupráci a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve došlo 27. decembra minulého roku v Zlatom salóne bojnického zámku. Za mesto Krupina zmluvy podpísal primátor Ing. Radoslav Vazan, za Unipharmu, a.s. generálny riaditeľ RNDr. Tomislav Jurík, CSc. a za nemocnicu MUDr. Ján Melich, MPH.

Read More