Okres Bánovce nad Bebravou

Nemocnica Bánovce – 3. súkromná nemocnica s. r. o.

Patrik No Comments

NEMOCNICA Bánovce:

 • je všeobecná nemocnica – neštátne zdravotnícke zariadenie
 • poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s rozlohou 462 km2 a s počtom približne 38.385 obyvateľov

Poskytujeme:

 • všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť
 • zdravotnú starostlivosť v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách
 • zdravotnú starostlivosť v zariadení jednodňovej ambulantnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • ústavnú lôžkovú zdravotnú starostlivosť
 • ústavnú pohotovostnú službu
 • zabezpečuje činnosť oddelenia liečebnej výživy a stravovania

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme: 

 • na 4 všeobecných ambulanciách
 • v 15 odboroch špecializovancej ambulantnej starostlivosti
 • na 3 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • na 118 lôžkach akútnej lôžkovej starostlivosti v základných odboroch,
 • na 50 lôžkach klinickej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých.

Sme členom skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Obsahuje zariadenia

Algeziologická ambulancia – MUDr. Anna Zelenáková

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie – MUDr. Gabriel Grnáč

Ambulancia klinickej logopédie – PaedDr. Iveta Machová

Ambulancia pneumológie a ftizeológie – MUDr. Jana Šudíková

Ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Emília Lobotková

Chirurgická ambulancia – MUDr. Michal Jurák

Dermatologická – MUDr. Anton Bakyta , CSc.

Detská imunoalergologická ambulancia – MUDr. Katarína Grežďová

Detská kardiologická ambulancia – MUDr. Emília Lobotková

Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Rudolf Králik, (GASTRO – SONOGRAFIA s. r. o.)

Geriatrická ambulancia – MUDr. Mina Bobocká

Gynekologická príjmová ambulancia – MUDr. J. Nemeček

Interná ambulancia – MUDr. Klára Grygová

Interné oddelenie

Kardiologická ambulancia – MUDr. Peter Trnovský

Neurologická ambulancia – MUDr. Zuzana Košecká

Ortopedická ambulancia – MUDr. Marian Nosaľ

Príjmová ambulancia OAIM – MUDr. Juraj Kusý

Príjmová ambulancia interného oddelenia – MUDr. Ľubomír Baško

Príjmová ambulancia pri ODCH – MUDr. Mína Bobocká

Príjmová ambulancia pri detskom oddelení – MUDr. Zuzana Jancusková

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Rádiodiagnostické oddelenie – MUDr. Ingrid Holbayová

Read More