Okres Zlaté Moravce

Mestská nemocnica Prof.MUDr.Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce

Patrik No Comments

Počiatky mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach siahajú do rokov 1873 až 1875, kedy bola z iniciatívy župného lekára dr. Ľudovíta Benköa postavená budova župnej nemocnice. Prvým riaditeľom nemocnice bol dr. Benedikt Lányi. Župná nemocnica disponovala 55timi lôžkami a ročne v nej bolo hospitalizovaných v priemere 400 pacientov.

Dr. Lányi nemocnicu riadil až do roku 1920, kedy bol vymenovaný nový riaditeľ MUDr. Eugen Vincze. V tomto období dochádza k vybudovaniu operačnej sály, rtg a malého laboratória. Koncom 30tych rokov dochádza k výstavbe nových pavilónov, ktoré boli dané do užívania v rokoch 1943 a 1944. Po oslobodení v roku 1945 mala nemocnica 185 lôžok v troch oddeleniach.

Povojnový rozvoj znamenal pre nemocnicu rozširovania spektra poskytovanej zdravotnej starostlivosti (nové pôrodnícke oddelenie, ORL, stomatologická služba a pod.) a výstavbu nových budov (stará poliklinika – bývalý mestský úrad, nová poliklinika a pod.).

V súčasnosti má nemocnica 3 lôžkové oddelenia s 95timi lôžkami, 3 nelôžkové oddelenia a 8 ambulancií.

Súčasná podoba bývalej župnej nemocnice Tekovskej stolice. Architektúra budovy  je ovplyvnená dobovým romantickým a eklektickým štýlom a predstavuje jeden z najvýznamnejších príkladov meštianskej architektúry Zlatých Moraviec  z konca 19. storočia.

CHIRURGICKÉ ODDELENIE

Chirurgické oddelenie pracuje na 36 základných lôžkach, z toho sú 4 lôžka JIS a 2 lôžka na nadštandardných izbách…

INTERNÉ ODDELENIE

MUDr. Mária Končálová
primár

INTERNÉ ODDELENIE

Interné oddelenie pracuje na 55 lôžkach (z čoho 50 lôžok INT odd.  a 5 lôžok interné JIS INT odd.)…

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

MUDr. Nina Horniaková
vedúca lekárka

RÁDIOLOGICKÉ ODDELENIE

Rádiologické oddelenie má v našom zdravotnom zariadení pracoviská v chirurgickom pavilóne a v internom …

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

MUDr. Jarmila Dekrétová
primár

ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

Oddelenie v rámci svojej liečebno-preventívnej činnosti zabezpečuje anestéziologickú a intenzívnu…

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

MUDr. Milan Rebek
vedúci lekár

ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY

Oddelenie laboratórnej medicíny sa podieľa na laboratórnej diagnostike nemocničných a ambulantných klientov…

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELNIE

MUDr. Dana Poláková
vedúca lekárka

Read More