Okres Brezno

NsP Brezno – Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno

Patrik No Comments

Oddelenia

 • Gynekologicko-pôrodnícké oddelenie
 • Detské oddelenie
 • Chirurgické oddelenie
 • Interné oddelenie
 • Neurologické oddelenie
 • Odd. Anetéziológie a intenzívnej medicíny
 • Liečebňa pre dlhodobo chorých

Ambulancie

 • Ambulancia cievnej chirurgie
 • Ambulancia klinickej onkológie
 • Ambulancia úrazovej chirurgie
 • Ambulancia všeobecného lekárstva
 • Algeziologická a anestéziologická amb.
 • Chirurgická ambulancia
 • Detské odd. ambulancia
 • Detská Sonografia
 • Endokrinologická a interná ambulancia
 • Fyziatricko-rahabilitačná ambulancia
 • Hematologická ambulancia
 • Gastroenerologická ambulancia
 • Geriatrická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia
 • Gynekologicko-urologická ambulancia
 • Gynekologická ambulancia pre rizikovú graviditu
 • Interná ambulancia
 • Kardiologická ambulancia 1
 • Kardiologická ambulancia 2
 • Nefrologická ambulancia
 • Neurologická ambulancia 1
 • Neurologická ambulancia 2
 • Pneumologická ambulancia 1
 • Pneumologická ambulancia 2
 • Psychiatrická ambulancia 1
 • Psychiatrická ambulancia 2
 • Psychiatrická ambulancia 3
 • Psychologická ambulancia
 • Urologická ambulancia

Nelôžkové odd.

 • Oddelenie klinických laboratórií
 • OKL – úsek hematológie a transfuziológie
 • OKL – úsek klinickej biochémie
 • OKL – úsek klinickej mikrobiológie
 • Rádio-diagnostické oddelenie
 • Hemodialyzačné oddelenie
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Centrálne operačné sály
 • Patologicko-anatomické oddelenie

Read More