Okres Myjava

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Patrik No Comments

Nemocnica s poliklinikou Myjava

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Nemocnica s poliklinikou Myjava  koncom roka 2009 úspešne absolvovala recertifikáciu systému manažérstva kvality a obhájila.

Certifikát kvality  podľa normy ISO 9001:2008.

Certifikát pre preventívnu, diagnostickú, liečebnú a ošetrovateľskú starostlivosť od firmy Bureau Veritas Certification tak nemocnici platí do októbra 2012.

Zavedenie Systému manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:2000 znamenalo zásadný prelom v histórii našej nemocnice. Splnením podmienok certifikácie sme zároveň splnili svetové kritéria kvality akreditácie UKAS (United Kingdom Accreditation Service). Je to základný krok k neustálemu zlepšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti o pacientov a tiež zavŕšenie úsilia všetkých zamestnancov nemocnice.

Zamestnancom Nemocnice s poliklinikou Myjava patrí obrovská vďaka a uznanie za nesmierne úsilie a vynikajúcu prácu, ktorú vynaložili na získanie certifikátu kvality ISO 9001:2008.

Pracoviská:

Detsko – dojčenecké oddelenie

Fyziatricko rehabilitačné oddelenie

Gynekologické a pôrodnícke oddelenie

Chirurgické oddelenie

Interné oddelenie

Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie dlhodobo chorých

Zdravotná starostlivosť

Ambulancie

Lôžkové oddelenia

Nadštandardné izby

Lekári

Jednodňová zdravotná starostlivosť

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Preventívne prehliadky

Záchranná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba

LSPP

Read More