Banská Bystrica

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Patrik No Comments

Čo je u nás nové

NOVINKA PRE PACIENTOV S NÁDOROVÝM OCHORENÍM PEČENE. NA SLOVENSKU JE DOSTUPNÁ UNIKÁTNA METÓDA LIEČBY.

Minulý týždeň rádiológovia z FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica ako prví na Slovensku vykonali unikátny zákrok, rádioembolizáciu nádoru pečene. Za prísnych bezpečnostných opatrení aplikovali prvým dvom pacientom mikroskopické rádioaktívne častice, ktoré cielene zničia nádor, bez postihnutia okolitých orgánov.

„Ide o úplne nový spôsob liečby zhubných nádorov pečene. Otvára možnosť aj pre chorých, ktorí neadekvátne reagujú na chemoterapiu, alebo u ktorých iné metódy ako chirurgická resekcia nádoru či termoablačné metódy neprichádzajú do úvahy,“ dopĺňa výhody metódy MUDr. Stanislav Okapec, primár Oddelenia rádiológie  „Jedná sa o pomerne novú metódu pre cielenú vnútornú rádioterapiu zhubných nádorov pečene. Rádioembolizácia sa vykonáva podaním mikroskopických častíc obsahujúcich rádioaktívny prvok Yttrium-90 mikrokatétrom do pečeňových artérii,“ vysvetľuje primár Okapec.

Rezervácia Parkovania pre hospitalizovaných pacientov v areáli FNsP FDR

Od apríla 2009 je vstup do areálu FNsP FDR pre verejnosť regulovaný a povolený len vyhradeným vozidlám. Pacienti a návštevníci parkujú na hlavnom parkovisku pri autobusových zastávkach. Pacientom prichádzajúcim do našej nemocnice na hospitalizáciu, bude umožnené za poplatok zaparkovať svoje vozidlo na uzavretom parkovisku priamo v areáli.

• FNsP FDR prevádzkuje parkovacie miesta, ale nezabezpečuje stráženie týchto miest ani vozidiel na nich parkujúcich.
• Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené na vozidlách, ktoré sa nachádzajú na parkovacích miestach a ostatných plochách v areáli FNsP FDR.
• Pravidlá parkovania hospitalizovaných pacientov upravuje interná smernica S-T-71 Dopravný a parkovací systém vo FNsP FDR.

Rezervácia parkovania
Parkovacie miesto je potrebné si vopred rezervovať v prijímacej kancelárii FNsP FDR. Rezerváciu môžete nahlásiť v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 15,00 hod osobne, alebo na tel. čísle 048/441 3196. Počet parkovacích miest je obmedzený na 6!  Maximálna doba rezervácie parkovacieho miesta je 10 dní. V prípade dlhšej hospitalizácie je možné podľa stavu voľných parkovacích miest pre hospitalizovaných pacientov rezerváciu predĺžiť.

Poplatok za parkovanie počas hospitalizácie je 2,40 € za jeden deň vrátane DPH
Na 50% zľavu z ceny poplatku má nárok hospitalizovaný pacient – držiteľ preukazu ZŤP, ktorý je sám ako vodič, alebo ho dovezie osoba – doprovod a je s ním súčasne aj na lôžku ako doprovod. Poplatok uhradíte v príjímacej kancelárii v deň ukončenia hospitalizácie, najneskôr však do 15,00 h.

Vjazd do areálu
V deň príchodu na hospitalizáciu službe pri hlavnom vstupe do areálu (v smere od centra mesta) oznámite, že máte rezervované parkovanie počas hospitalizácie a preukážete sa dokladom totožnosti. Služba Vám umožní vjazd do areálu a usmerní Vás kde zaparkovať.
• Parkovisko sa nachádza za urgentným príjmom pri skleníkoch
• Vozidlá môžu byť zaparkované v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.00 – 15.00 hod.

Prevzatie vozidla
V deň ukončenia hospitalizácie po uhradení poplatku, Vám bude umožnené prevziať vozidlo.
Po prevzatí vozidla opustíte areál.
• Vozidlá budú vydané v pracovných dňoch počas pracovnej doby od 7.00 – 15.00 hod.
• Pri ukončení hospitalizácie cez sviatky a víkendy, vozidlo vydá strážna služba.

Read More