Okres Topoľčany

Nemocnica Topoľčany n.o.

Patrik No Comments

Ambulancie

Štruktúra

Nemocnica má 9 lôžkových oddelení, na ktorých pracujú špecialisti pre dané ochorenia, 9 SVaLZ-ov, 26 ambulancií, 3 ÚPS, 1 LSPP pre deti a dorast, Centrálne operačné sály, Nemocničnú lekáreň. V súčasnosti vykonávame aplikáciu nových diagnostík a procedúr. V rámci každého vyšetrenia vykonávame laboratórne testy, diagnostické procedúry, monitorovanie, elimináciu duplicitných vyšetrení, ošetrovateľskú starostlivosť, vonkajší servis, edukáciu pacientov pri jednotlivých ochoreniach.
Rozmiestnenie
Nemocnica pozostáva z dvoch základných ložkových pavilónov a areálu samostatných budov kde sú umiestnené jednotlivé pracoviská.

Algeziologicka ambulancia

Zaoberá sa liečbou akútnej a chronickej bolesti zhubného, alebo nezhubného pôvodu. V rámci liečby bolesti sa na našej ambulancii využívajú techniky modernej algeziológie ako TENS, akupunktúra, aurikuloterapia. Súčasťou ambulantnej liečby je podávanie infúzií. Poskytujeme konziliárne vyšetrenia a ošetrenia pacientov trpiacich bolesťou nereagujúcou na bežnú liečbu v rámci nemocnice pre všetky operačné aj neoperačné odbory.
 • bolesti chrbtice
 • bolesti hlavy
 • bolesti kĺbov
 • bolesťou po pásovom opare
 • iné dlhodobé bolesti , ktoré sú ťažko liečiteľné bežnými analgetikam

Gynekologická ambulancia

 • Gynekologická ambulancia pri oddelení
 • Gynekologická ambulancia odborná
 • USG pracovisko – SONO

Chirurgická ambulancia

Na ambulancii sa vykonávajú kontroly pacientov pred príjmom na oddelenie, všetky kontroly prepustených pacientov z oddelenia ako i všetky kontroly pacientov v dispenzarizačnej starostlivosti.Na tejto ambulancii sa vykonávajú odbery krvi pacientov, odosielanie na sonografické a rtg vyšetrenia.Predpríjmová diagnostiku akútnych pacientov ktorí sú do našej nemocnice odosielaní inými zariadeniami a lekármi.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je základný klinický medicínsky odbor zabezpečujúci koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti . Venuje sa prevencii , vyhľadávaniu, diagnostike a liečbe chorôb vnútorných orgánov
 • prevenciu, diagnostiku, liečbu chorôb vnútorných orgánov
 • potrebné doplňujúce vyšetrenia (laboratórne, EKG…)
 • edukáciu pacientov v rámci správnej životosprávy pri jednotlivých ochoreniach
 • predoperačné, celkové interné vyšetrenia
 • preventívne prehliadky
 • dispenzárnu starostlivosť

Read More