Oči patria k našim základným zmyslovým orgánom, preto je veľmi dôležité si ich chrániť. Nielen v prípade očného ochorenia, ale aj v rámci preventívnej starostlivosti je nesmierne dôležitá starostlivosť očného lekára. Očné vyšetrenie môže pomôcť viac ako len pri korekcii zraku, pretože oční lekári dokážu odhaliť aj známky iných ochorení, ako je napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak či skleróza multiplex, ktoré môžu ohroziť váš zrak.

S prevenciou a ochranou zraku je vhodné začať včas, už v detskom veku, kedy sa zrak postupne vyvíja.

Očné vyšetrenie prezradí mnoho o zdravotnom stave

Naše oči sú v súčasnosti vystavené omnoho väčším a vážnejším vplyvom životného štýlu než v minulosti. Mala by im preto byť venovaná rovnaká pozornosť ako ostatným telesným orgánom. Očné ochorenia často súvisia so starnutím zraku alebo sa vyvíjajú ako súčasť sprievodného telesného ochorenia.

Niekedy prichádzajú nepozorovane a pomaly bez príznakov. No už drobné poškodenie zraku, očné infekcie alebo degeneratívne zmeny môžu viesť k zhoršeniu videnia až slepote. V pokročilom štádiu môže byť ochorenie očí neliečiteľné alebo si bude vyžadovať operačné riešenie.

Zdravotné zariadenia, v ktorých pracujú oční lekári a chirurgovia

V prípade všetkých očných ochorení a tiež pri korekcii zrakových chýb je dôležitá odborná očná starostlivosť a pravidelné očné prehliadky, ktoré dokážu odhaliť aj skryté dioptrické chyby. Existujú niektoré druhy ochorení, ktoré odhalia práve oftalmológovia, a to z dôvodu, že sa prejavujú práve zrakovými problémami (napríklad skleróza multiplex sa prejavuje aj dvojitým videním).

Očná prehliadka by mala byť realizovaná raz ročne, no mnoho ľudí jej význam podceňuje a kontrolu očí zanedbáva. O zrak dospelých, detí aj seniorov sa starajú oční lekári a chirurgovia z kliník a ambulancií, ktoré kladú dôraz na diagnostiku, odborné vyšetrenia a individualizované operačné výkony.

V súčasnosti medicína tak pokročila, že oční lekári dokážu liečiť široké spektrum očných ochorení, či už konzervatívnym alebo chirurgickým spôsobom, a to u pacientov všetkých vekových kategórií. V rámci celého Slovenska dnes pôsobia moderné zariadenia očnej chirurgie a očné ambulancie, ktoré aplikujú šetrné diagnostické a operačné metódy podľa najnovších poznatkov, k nim patrí aj laserová operácia očí.

Prečo je dôležitá návšteva očnej ambulancie?

Základom pre správne vyšetrenie zraku je návšteva očnej ambulancie. Očné ambulancie sa zameriavajú na oblasť diagnostiky a liečebno-preventívnu starostlivosť. Dnes môžete navštíviť ambulancie zriadené v obvode, kde bývate, alebo súkromné ambulancie zriadené v rámci očných kliník a laserových centier.

Zameriavajú sa na dospelých pacientov, seniorov a samozrejme aj deti. Väčšina očných ochorení sa vyvíja a najlepšie lieči už v detskom veku. Detské očné ambulancie prihliadajú vždy na vek malých pacientov, aj preto sú preventívne prehliadky úplne bezbolestné a bezdotykové. Detská očná ambulancia sa najčastejšia venuje problematike tupozrakosti a škúlenia, pretože ide o najčastejšie sa vyskytujúce očné chyby v tomto veku. K návšteve očnej ambulancie nepotrebujete výmenný lístok od obvodného lekára.

Dôkladné vyšetrenie zraku trvá približne hodinu a malo by zahŕňať potrebné vyšetrovacie postupy pre dôsledné preskúmanie očí. Ide o vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie očného pozadia, vyšetrenie perimetrom a OCT vyšetrenie. Kvôli prípadným závažnejším ochoreniam disponujú ambulancie aj špecializovanými vyšetrovacími prístrojmi.

Očné kliniky zvyknú prevádzkovať viacero očných ambulancií v rámci regiónov Slovenska, kde vás odborne vyšetria a pripravia na prípadný operačný zákrok realizovaný následne priamo na klinike. Ako benefit vám niektoré z nich dokonca napríklad preplatia cestovné náklady, pokiaľ budete na kliniku cestovať vlakom, prípadne je možné absolvovať operáciu na splátky. Rozdiel medzi očnou ambulanciou a klinikou spočíva práve v tom, že na klinike sa realizujú aj operačné výkony.

Očná klinika verzus ambulancia

Klinika poskytuje individuálne riešenie pre každého klienta. Špecializuje na liečbu viacerých ochorení zraku, ako je napríklad sivý zákal, keratokónus, glaukóm, ochorenia sietnice, rohovky alebo šošovky a na zrakové chyby, teda na odstránenie dioptrií. Väčšinu z nich je možné riešiť laserovými operačnými metódami, klinika preto disponuje operatérmi, špičkovými chirurgmi a pokrokovým prístrojovým vybavením. Na kliniku pacient prichádza, ak potrebuje riešiť komplexný zrakový problém, ktorý si vyžaduje operačný zákrok.

Predoperačné vyšetrenia môžete absolvovať v ktoromkoľvek pracovisku napríklad v očnej ambulancie v Poprade. Po zákroku nemusíte na klinike zotrvať, ale doliečovať sa a absolvovať kontroly aj vo vašom regióne, ambulantne. Moderná očná klinika má zriadenú aj pohotovostnú ambulanciu, ktorá slúži ako prvá pomoc pre pacientov s úrazom oka, zápalmi alebo pri doliečovaní sa po operačnom výkone. Tu sa môžu obrátiť na odborníkov, poradiť sa a ošetria ich kedykoľvek počas týždňa po celý deň.

 

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *