O nás

Hlavným zámerom spoločnosti je zachovanie a ďalšie zvyšovanie úrovne poskytovaných medicínskych služieb pri pozitívnych výsledkoch hospodárenia, posilnenie postavenia na trhu vysokou profesionalitou a kvalitnou prácou na všetkých úsekoch spoločnosti.

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica v súlade so svojím predmetom činnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť cca 100 000 obyvateľov – U. S. Steel Košice, s.r.o., Moldava n/B., časť okresu Košice II. Pre Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj poskytuje   v   odbore  popálenín   a   rekonštrukčnej   chirurgie   zdravotnú   starostlivosť   Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie a tkanivová banka.  V rámci slobodnej voľby lekára je nemocnica otvorená aj pre pacientov z iných regiónov, ktorí vo veľkej miere vďaka dobrému menu nemocnice túto možnosť aj využívajú.

O Nemocnici

Poslanie – Misia

Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť s cieľom uspokojovať potreby a želania pacientov a klientov.

Vízia

V príjemnom prostredí s pomocou hodnotných zamestnancov, najmodernejšieho vybavenia a s najnovšími poznatkami, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.

Hodnoty

  • Veríme v otvorenú komunikáciu
  • Hlásame priateľský, zodpovedný prístup
  • Stojíme za aktívnym, iniciatívnym, kreatívnym zamestnancom
  • Vytvárame priestor na tímovú spoluprácu a súdržnosť
  • Požadujeme profesionalitu, flexibilitu, spoľahlivosť
  • Podporujeme kontinuálne vzdelávanie a vytvárame podmienky pre osobnostný rozvoj zamestnancov

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda: RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
Podpredseda: MUDr. Ján Slávik, MBA
Člen: PaedDr. Agnesa Janoková, MBA

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Tomáš Chrenek , LL.M.
Člen: MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
Člen: MUDr. Ján Richnavský, PhD.

NADÁCIA AGEL

Zdravie je hodnota, po ktorej túži každý. Zdravý človek si ho snaží udržať, chorý opäť získať. NADÁCIA AGEL sa snaží svojou činnosťou získavať finančné prostriedky, ktoré následne vynakladá na nákup zdravotníckej techniky potrebnej pre skvalitňovanie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre všetkých našich pacientov.

Môžete aj vy prispieť k tomu, aby ste v našej nemocnici našli nielen vynikajúcich odborníkov a príjemné prostredie, ale aj najmodernejšiu zdravotnícku techniku. Stačí, ak sa rozhodnete venovať na účet NADÁCIA AGEL 2% z už zaplatenej dane v danom roku.

Vopred Vám ďakujeme.

Ak nám dáte vedieť, že ste nám pomohli, veľmi radi vám za poukázanie podielu zaplatenej dane poďakujeme. Stačí, ak nám zašlete kópiu dokladu o jej poukázaní.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Lúčna 57

04015 Košice – Šaca

IČO: 36168165
DIČ: 2020969797

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *