Clinica orthopedica – prvá špecializovaná nemocnica

Sme prvá špecializovaná nemocnica v odbore ortopédia na Slovensku. Zameriavame sa na diagnostiku a chirurgické riešenia širokej skupiny ortopedických ochorení.  Poskytujeme nadštandardnú odbornú starostlivosť pre liečbu celého radu ortopedických ochorení od deformít končatín, cez športové úrazy, ochorenia kĺbov, väzov, meniskov a chrupaviek aż po náhrady umelým kĺbom.

Nie sme všeobecná nemocnica, všehochuť s ortopedickým oddelením, ale my sme špecializovaná nemocnica jediná v SR zaoberajúca sa len ortopédiou, teda operáciami pohybového aparátu a cielene náhradami umelých kĺbov. Celu organizáciu činnosti nemocnice, ako aj špeciálne školení personál, ako aj technické vybavene a špecializácia operatérov je cielene koncentrovaná len na jeden medicínsky odbor a to s plnou vážnosťou a maximálnou profesionalitou.

Tradícia

Nemocnica bola založená v roku 2005. Najprv získala povolenie od vyššieho územného celku ako jednodňová chirurgia s ambulantnou starostlivosťou v odbore ortopédia a neskôr vďaka prvým operačným úspechom, dobudovaniu priestoru a dobudovaniu nemocnice získala v roku 2006 štatút špecializovanej nemocnice, a tým sa stala prvou špecializovanou nemocnicou v odbore ortopédia v Slovenskej republike. Cieľom bolo úzko sa špecializovať na ochorenia pohybového aparátu a poskytnúť širokej škále pacientov komplexné podmienky a kvalitu, ktorú žiadna iná nemocnica nevie takýmto spôsobom poskytnúť. Svojou poctivou prácou a dobrými výsledkami si nemocnica získala dôveru u jednotlivých zdravotných poisťovní, kde sa postupne uzatvárali zmluvy s neštátnymi, ako aj štátnymi poisťovňami.

Štatistika

Ošetrili sme cez 20 000 už spokojných pacientov a previedli sme do 5 000 úspešných operácii, 97 % pacientov po operáciách umelých kĺbov odchádza do 3 pooperačného dňa domov, za celé obdobie sme mali 2 reoperácie, aj to po pádoch pacienta.

Vzdelávame sa

Naši odborníci sú v centre celosvetového ortopedického diania a vzdelávania. Je samozrejmosťou, že sa zúčastňujú najdôležitejších a najprestížnejších európskych, ale aj svetových kongresov. Sledujeme najnovšie svetové trendy a aplikujeme  ich pri operáciách, ale aj v použití špeciálneho zdravotného materiálu

Sme školiace pracovisko

Sme školiacim pracoviskom pre lekárov ktorí sa chcú stať ortopédmi pri LFUK a školiacim pracoviskom pre špecialistov ortopédov operatérov, ktorí sa chcú zdokonaliť v operáciách umelých kĺbov, a s podporou svetového lídra v umelých kĺboch značky Zimmer z USA.

Nemocnica

Svojim komfortom spĺňame kritériá náročných hotelových zariadení, pričom nezabúdame na Vašu bezpečnosť, a preto je každá toaleta umiestnená vyššie, aby sme eliminovali rizika poškodenia kĺbu po operácii. Z tohto dôvodu má aj priestor v pacientskych izbách viac ako požadovaných 10 m2 na pacienta a prístup k lôžku pacienta je z bezpečnostných dôvodov z minimálne 3 strán. Operačná sála ma neustálu filtráciu a sterilizáciu vzduchu na dosiahnutie najvyššieho stupňa sterility (viď. aktuálne výsledky z hygieny), ako aj veľkosť operačnej sály je viac ako minimálnych 35m2 za účelom bezpečného umiestnenia prístrojov a voľného pohybu personálu na vylúčenie rizík znečistenia dotykom. V operačnej sále je bezprostredne prítomné röntgenové zariadenie na okamžitú kontrolu správnosti umiestnenia kĺbových náhrad, čo minimalizuje chybovosť pri operačných výkonoch umelých náhrad a zlomenín.

Kvalitná sála a operatéri

Starostlivosť poskytujeme v nadštandardne vybavených priestoroch s najkvalitnejšou supersterilnou operačnou sálou, ktorá dosahuje najvyšší možný stupeň sterility v SR, najmodernejším prístrojovým vybavením a s garanciou najlepších špecialistov vo svojich odboroch zo Slovenska a Západnej Európy. Sme referenčným pracoviskom pre jednu z popredných amerických medicínskych firiem na operačnú techniku a takisto pre poprednú európsku firmu zaoberajúcu sa liečbou ochorení chrupavky.

Materiály a vybavenie

Sme pracovisko zamerané na operácie s použitím umelých kĺbov najnovšej generácie. Robíme počítačom navigované operácie.  Máme k dispozícii röntgenovú a ultrazvukovú diagnostickú techniku od jednej z najväčších svetových značiek a školíme lekárov na najmodernejšie operačné a liečebné postupy. V našej nemocnici sa nachádza jedinečný prístroj magnetickej rezonancie, zameraný na vyšetrovanie cielene len kĺbov a pohybového aparátu.

Magnetická rezonancia

Uvádzame do prevádzky najmodernejší prístroj magnetickej rezonancie určený cielene na vyšetrenia kĺbov a chrbtice, so špeciálnymi úpravami a jedinečnou možnosťou vyšetrenia v pohybe.

 • ľahší prístup a manipulácia s pacientom
 • možnosť vyšetrovať aj pacientov s klaustrofóbiou
 • menšie riziko u pacientov s kovovými implantátmi
 • nižšia degradácia obrazu pri kovových implantátoch
 • jednoduchšie vyšetrenie u detí ( matka sedí pri dieťati)
 • možnosť vyšetrovania končatín v rôznych polohách a za pohybu
 • nižšia hlučnosť pri vyšetrení
ČO JE MR- Magnetic Resonance 
Vyšetrenie magnetickou rezonanciou ( MR ) umožňuje nazrieť do ľudského tela, pričom sa vytvárajú anatomické obrázky. Vyšetrenie prebieha v príjemnom prostredí  bez škodlivého vplyvu žiarenia potrebného pri iných zobrazovacích metódach, ako je napríklad röntgen a CT ( počítačová tomográfia ) vyšetrenie. MRI kombinuje fyzikálne účinky silného magnetického poľa a rádio – frekvenčného vlnenia na vytvorenie vyšetrovaných obrázkov ľudského tela v ľubovoľných rovinách. Táto špeciálna vyšetrovacia metóda slúžiť ako základný diagnostický postup na získanie rýchlej a presnej diagnózy pri ochoreniach pohybového aparátu, pri športových úrazoch alebo pred operačným výkonom.
V mnohých situáciách MRI vyšetrenie plnehodnotne nahrádza iné zdĺhavé a menej presné vyšetrovacie postupy. Často rýchla a presná diagnostika predíde zbytočnej operácii alebo zle zvolenému operačnému postupu, ktorý môže priniesť pridružené komplikácie.
MAGNETICKá rezonancia je neinvazívna vyšetrovacia metóda bez škodlivých efektov počas a aj po vyšetrení. Vyšetrenie je absolutne nebolestivé a možno ho viac krát opakovať.Pacient sa nenachádza v tuneli, ale v otvorenom priestore a počas vyšetrenia budete počuť mierne klopanie, ktoré vydáva prístroj počas získavania obrazov.
NESMÚ BYŤ VYŠETRENÍ:
Pacienti s kardiostimulátorom, s netitanovým implantátom, s cievnou alebo chlopňovou náhradou a tehotné ženy.
KARDIOSTIMULÁTOR JE ABSOLÚTNOU KONTRÁINDIKÁCIOU!!!
PRE PACIENTOV
Pred vstupom do priestoru magnetu si odložte v kabínke:
 • mince
 • šperky
 • hodiny
 • okuliare
 • kreditné karty
 • načúvacie prístroje
 • kľúče
 • vlasové sponky
 • všetky ostatné kovové veci
 • mobilné telefóny
 • nahláste vyšetrujúcemu laborantovi:
 • neuro – stimulátor / Tens – unit /
 • pacemaker
 • kovové implantáty
 • vnútromaternicové teliesko
 • svorky po liečbe aneuryziem
 • chirurgické svorky, zošívače
 • implantáty dávkovačov liekov
 • cudzie kovové telieska v oku
 • šrapnel alebo guľky, náboje
 • permanentná očná maškara

VYŠETRENIE:
Je vhodné obliecť sa čo najjednoduchšie a podľa možnosti teplo. Vyšetrovňa je klimatizovaná a je v nej pomerne nízka teplota. Na vyšetrenie nemusíte prísť na lačno. Pacient si oblečenie a osobné predmety uloží v prezliekacej kabínke. V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o zotretie mejkapu, odloženie zubnej protézy, alebo použitia nemocničného oblečenia kvôli problémom s prackami na opaskoch a zipsami.
vyšetrenie prebieha v otvorenom priestore na vyšetrovacom lehátku, kde je pacient pohodlne uložený a vyšetrovaná lokalita je umiestnená v špeciálnom prstenci-cievke.
Dĺžka vyšetrenia je približne 20 minút a viac, čo závisí od vyšetrovanej lokality. Pacient by by sa mal držať pokynov laboranta, a to hlavne pokiaľ ide o vyšetrenie za pohybu, čo je jedinečné svojho druhu.Ináč pacient leží kludne a mnohý pri vyšetrení dokonca aj zaspia. Počas celého vyšetrenia rádiologický asistent sleduje jeho priebeh a aj Vás ako sa cítite. V špeciálnych prípadoch je nutné použiť kontrastnú látku, ktorú aplikujeme priamo do klbu pred začatím vyšetrenia, ale o takomto postupe je pacient nie len dopredu oboznámený, ale aj zodpovedne pripravený.Pokial pacient nie je alergický na konkrétnu kontrastnú látku Nie sú žiadne špeciálne opatrenia v prípade použitia kontrastnej látky.
Po uložení na vyšetrovací stôl a priložení cievky sa nebojte nahlásiť každý nepríjemný pocit.Počas vyšetrenia dýchajte normálne a riaďte sa pokynmi vyšetrujúceho laboranta. Počas získavania jednotlivých obrazov budete počuť opakované klepanie spôsobené zmenami magnetického poľa, čo je súčasť zobrazovacieho procesu. Po skončení vyšetrenia Vám laborant pomôže z vyšetrovacieho stola a podla potrieb Vás dovedie do kabínky.
VÝSLEDOK VYŠETRENIA:
Každé vyštrenie je popísané lekárom – špecialistom v odbore radiodiagnostika so zameraním na magnetickú rezonanciu. Na požiadanie konzultuje výsledok vyšetrenia pacient s našim špecialistom.
Pacient má možnosť si nechať poslať informatívny záver z vyšetrenia na svoj e-mail, alebo na e-mail k svojmu lekárovi.

Kontakt na nemocnicu:

IČO: 35873272

Adresa nemocnice:

Nevädzova 6

82101 Bratislava

Rozvrh hodín:

 • pondelok: 08:00 – 16:30
 • utorok: 08:00 – 17:00
 • streda: 08:00 – 16:00
 • štvrtok: 08:00 – 17:00
 • piatok: 08:00 – 12:00