Zariadenia

Ambulancia cievnej chirurgie – MUDr. Peter Mondek , PhD. -primár Oddelenia cievnej chirurgie

Ambulancia neurofyziológie a sonografie – Doc. MUDr. Miroslav Brozman , CSc.

Detská neurologická ambulancia – MUDr. Miroslav Murgaš

Detská reumatologická ambulancia – MUDr. Zuzana Pechočiaková

Hypertenziologická ambulancia

Národná transfúzna služba – Nitra

Oddelenia:

 

 • Oddelenie cievnej chirurgie
 • Oddelenie klinickej farmakológie
 • Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie
 • Oddelenie plastickej chirurgie
 • Oddelenie urgentnej medicíny
 • Stomatochirurgické oddelenie
 • Urologické oddelenie

Ambulancie

Gynekologicko – pôrodnícka klinika

 • Ambulancia gynekologickej onkológie
 • Ambulancia gynekologickej endokrinológie, sterility, infertility
 • Ambulancia detskej a adolescentnej gynekológie
 • Ambulancia pre rizikovú graviditu
 • Ambulancia gynekologického ultrazvuku
 • Všeobecná gynekologická ambulancia

Kardiologická klinika

 • Ambulancia preventívnej kardiológie
 • Ambulancia arytmológie a kardiostimulácie
 • Endokrinologická ambulancia
 • Interná predoperačná ambulancia
 • Angiologická ambulancia

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 • FBLR ambulancia pre dospelých
 • FBLR ambulancia pre deti a dospelých

Interná klinika

 • Interná príjmová ambulancia
 • Angiologická ambulancia
 • Diabetologická ambulancia
 • Gastroenterologická ambulancia
 • Geriatrická ambulamcia
 • Ambulancia pneumológie a ftizeológie
 • Nefrologická ambulancia
 • Reumatologická ambulancia
 • Hepatologická – Farmakologická ambulancia

Neurologická klinika

 • Príjmová a konzultačná ambulancia
 • Vertebrologická ambulancia
 • Ambulancia pre cievne ochorenia mozgu
 • Ambulancia neurofyziologická
 • Sonografické laboratórium – ÚZV
 • Centrum pre liečbu sclerosis multiplex
 • Ambulancia pre neurológiu bolesti
 • Ambulancia pre záchvatové ochorenia
 • EEG laboratórium
 • Ambulancia pre nervosvalové ochorenia
 • EMG laboratórium
 • Denný neurologický stacionár
 • Neuropsychologická ambulancia
 • Logopedická ambulancia
 • Rehabilitačná ambulancia

Urologické oddelenie

 • Urologická ambulancia I
 • Urologická ambulancia II
 • Uroonkologická ambulancia
 • Detská urologická ambulancia
 • Sonografia a endoskopia
 • Urodynamická poradňa
 • Andrologická poradňa

Ostatné ambulancie FN

 • Hematologická ambulancia
Klinika novorodencov, detí a dorastu

 • Ambulancia detí s perinatálnym rizikom
 • Detská príjmová a konziliárna ambulancia
 • Detská reumatologická ambulancia

Klinika otorinolaryngológie

 • Všeobecná ambulancia ORL
 • Audiometrická a otologicko otoneurologická + všeobecná ambulancia

Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie

 • Ambulancia úrazovej chirurgie
 • Ortopedická ambulancia
 • Sonografická ambulancia bedrových kĺbov u detí

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Anestéziologická ambulancia
 • Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti)

Chirurgická klinika

 • Všeobecná príjmová a pohotovostná ambulancia
 • Ambulancia pre ochorenia hrubého čreva a konečníka
 • Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy
 • Ambulancia pre ochorenia štítnej žľazy
 • Ambulancia pre ochorenia horného GITu
 • Detská chirurgická ambulancia

Neurochirurgická klinika

 • Neurochirurgická ambulancia

Očná klinika

 • Konziliárna ambulancia
 • Pedooftalmologická ambulancia
 • Glaukómová ambulancia
 • Laserová ambulancia
 • Metabolicko-cievna ambulancia
 • Mikrochirurgická ambulancia
 • Retinologická ambulancia

Psychiatrická klinika

 • Pedopsychiatrická ambulancia
 • Príjmová ambulancia pre dospelých

Oddelenie cievnej chirurgie

 • Ambulancia cievnej chirurgie

Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

 • Ambulancia klinickej onkológie
 • Ambulancia klinickej onkológie – príjmová
 • Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie
 • Ambulancia radiačnej onkol. – príjmová
 • Ambulancia radiačnej onkológie
 • Ambulancia klinickej fyziky

 

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Špitálska 6

95001 Nitra

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *