O nás

Nemocnica na okraji mesta, n.o.

Zakladateľ
Svet zdravia, a.s.

Správna rada
Predseda správnej rady Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Podpredseda správnej rady Ing. Martin Hrežo, MBA, FCCA
Člen správnej rady Mgr. Ján Janovčík

Dozorná rada
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
MUDr. Helena Kúdelová
Erich Dvonč
Juraj Krasula
Tomáš Merašický
PhDr. Mária Janíková
Ing. Dáša Jakubíková
Ing. Iveta Matejovová
Mgr. Mária Hazuchová
Mgr. Oľga Púchovská

Manažment:

Vedenie nemocnice
Ing. Michal Orihel, PhD. –  riaditeľ
MUDr. Gabriel Krbúšik – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
Mgr. Oľga Púchovská – námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Oddelenia:
Chirurgické oddelenie

Lôžková časť má 36 lôžok  a je zložená z časti oddelenia muži a ženy. Obidve strany oddelenia majú izby vybavené 3 a 4 lôžkami. Na každom oddelení sú 2 izby jednoposteľové s nadštandardným nábytkom a sprchou.

Detské oddelenie

Detské oddelenie v Partizánskej nemocnici s poliklinikou poskytuje diagnostiku a liečbu pre všetkých detských pacientov z okresu vo veku od 0 do dovŕšenia 19 roku.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Oddelenie má 24 lôžok, zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou ochorení ženských reprodukčných orgánov od narodenia po starobu, prevenciou a liečbou tehotných žien a pôrodníckou činnosťou.

Interné oddelenie

Hlavnou úlohou interného/vnútorného lekárstva je poskytovanie diagnosticko – liečebno – preventívnej starostlivosti dospelej populácie pri interných ochoreniach v ambulantnej sfére s náväznosťou na lôžkovú zdravotnú starostlivosť.

Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie vykonáva komplexnú neurologickú a terapeutickú starostlivosť v nepretržitej prevádzke všetkých neurologických ochorení. Starostlivosť je zabezpečená v nemocničnej lôžkovej časti, v ambulantnej časti. Pozostáva z 1 samostatnej ošetrovacej jednotky s počtom 25 lôžok.

OAMIS – oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti

OMIS – oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (bývalé OAIM)  poskytuje zdravotnícku starostlivosť na týchto úsekoch: resuscitačná a intenzívna starostlivosť, anestetická starostlivosť a ambulantná starostlivosť. Starostlivosť poskytujeme na 11 lôžkach.

Oddelenie dlhodobo chorých

ODCH poskytuje liečebnú starostlivosť pacientom, ktorých stav nevyžaduje technicky náročné diagnostické a terapeutické postupy, ktorým je potrebné zaistiť dlhodobú liečbu a rehabilitáciu s každodennou lekárskou vizitou. Na oddelenie sa prijímajú pacienti nielen vo veku nad 65 rokov, ale aj mladší pacienti vyžadujúci dlhodobú zdravotnú starostlivosť.

Rádiologické oddelenie

RDG oddelenie poskytuje širokú škálu vyšetrení potrebných pre stanovenie diagnózy, alebo pre kontrolu liečebného procesu.

Ambulancie:

Anesteziologická ambulancia

Anestéziologická ambulancia zabezpečuje predoperačné anestéziologické vyšetrenie, predoperačnú prípravu ambulantných a hospitalizovaných pacientov a konziliárne služby v rámci predoperačnej prípravy pacientov plánovaných na anestetický výkon na jednotlivých oddeleniach podľa klinického stavu pacientov a vybavenia nemocnice.

Chirurgická ambulancia

Chirurgická ambulancia zabezpečuje liečbu pacientov s chirurgickými ochoreniami, akútne stavy, kontroly po operačných zákrokoch, konziliárne vyšetrenia i príjem na oddelenie.

Detská ambulancia

Príjmová detská ambulancia je súčasťou detsko-kojeneckého oddelenia. V rámci ambulancie sa realizujú príjmy pacientov na hospitalizáciu. Zabezpečuje kontrolné vyšetrenia pacientov po hospitalizácii a predoperačné vyšetrenia. Súčasťou činnosti detskej ambulancie je aj poskytovanie konziliárnych služieb ostatným klinickým pracoviskám v Nemocnici na okraji mesta, n. o Partizánske, ale aj spádovým pediatrom.

Detská gastroenterologická ambulancia

Poskytuje služby detskej gastroenterologickej ambulancie: diagnostiku a liečbu chorôb tráviaceho traktu u deti od novorodeneckého veku do 19 roku veku dieťaťa.  Vyšetrujeme  deti s chorobami a poruchami zažívacieho traktu, na základe doporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo po hospitalizácii na detskom oddelení.

Diabetologická ambulancia

Diagnostikuje, klasifikuje a lieči všetky typy diabetu. Vykonáva poradenstvo pri režimovej liečbe, diabetickej diéte, liečbe inzulínom i per orálnymi antidiabetikami. Venuje sa diagnostike a liečbe neskorých diabetických komplikácií.

Gastroenterologická ambulancia

Ambulancia zabezpečuje diagnostiku a liečbu ochorení  tráviaceho traktu-pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická pôrodnícka ambulancia zastrešuje  príjmovú ambulanciu, ambulanciu rizikovej gravidity a ambulanciu plánovaného rodičovstva. Podľa platnej koncepcie gynekológie a pôrodníctva poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientkam pri všetkých ochoreniach ženských pohlavných orgánov vrátane sterility, porúch menštruačného cyklu, klimakterických problémov a zápalových ochorení. Poskytuje odbornú starostlivosť pacientkam s hroziacim potratom alebo predčasným pôrodom.

Infektologická ambulancia

Infektologická ambulancia  je špecializované ambulantné zariadenie pre infekčné choroby a antiinfekčnú liečbu. Zabezpečuje ambulantnú  diagnostickú, liečebnú a dispenzárnu starostlivosť u pacientov s infekčným ochorením a rekonvalescentov pre spádovú oblasť Partizánske a okolie. Podieľa sa na prevencii a profylaxii infekčných chorôb, poskytuje konzultačnú činnosť v problematike antiinfekčnej terapie.

Interná ambulancia

Vnútorné lekárstvo je odbor zameraný na prevenciu, diagnostiku, prognózu a liečbu ochorení vnútorných orgánov. Je komplexným a integrujúcim odborom medicíny, ktorá zahŕňa jednotlivé medicínske subšpecializácie.

Kardiologická ambulancia

Kardiologická ambulancia zabezpečuje komplexnú starostlivosť / prevencia, diagnostika a liečba /, o pacientov s ochorením srdcovocievneho systému. Zabezpečuje kompletnú neinvazívnu kardiologicko-angiologickú diagnostiku v rámci funkčnej diagnostiky. Taktiež zabezpečuje konziliárnu činnosť pre pacientov hospitalizovaných v našej nemocnici.

Neurologická ambulancia I.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

Neurologická ambulancia II.

Ambulancia vykonáva činnosť príjmovú, konzultačnú , vertebrologickú poradňu, diagnostiku a liečbu cerebrovaskulárnych ochorení, záchvatových ochorení mozgu, bolestí hlavy, nervovosvalových ochorení.

ORL ambulancia (Ušno-nosno-krčná)

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení  dýchacích ciest s vedľajšími prínosovými dutinami, s ústrojenstvom čuchovým, hlasovým, prehĺtacím, liečbou sluchového a vestibulárneho ústrojenstva v dospelom aj detskom veku.

TARCH ambulancia

Ambulancia zabezpečuje pľúcne vyšetrenia pre dispenzarizovaných, ale aj akútnych pacientov. Vykonáva aj pľúcne konziliárne vyšetrenia pre oddelenia nemocnice. Zameriava sa na nešpecifické ochorenia – chronická bronchitída, astma bronchiale, fibrózy pľúc, zápaly pľúc.Špecifické ochorenia – TBC pľúc.

Urologické ambulancia

Poskytuje komplexnú urologickú starostlivosť a poradenstvo s ohľadom na maximálny komfort pre pacientov.

Kontakt na nemocnicu:

IČO: 45 736 316
DIČ: 2023754832
IČ DPH: SK7020000669

Adresa nemocnice:

Nová nemocnica 511

95801 Partizánske

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *