Nemocnica Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku n.o., Bratislava

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) vznikla delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9.2003.

Štatút neziskovej organizácie dostala ŠNOP 13.7.2004.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. V roku 2013 sa nemocnica stala víťazom súťaže Národná cena SR za kvalitu.

K výhodám našej nemocnice určite patrí aj jej umiestnenie v centre Bratislavy s bezbariérovým prístupom, parkoviskom a je ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou.

V nemocnici poskytujeme:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť,
  • ústavnú zdravotnú starostlivosť,
  • rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,
  • operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia,
  • vzdelávaciu činnosť.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Záhradnícka 42

82108  Bratislava

Rozvrh hodín:

Telocvičňa 12-13 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Pondelok Medical Pilates – kurz Cvičenie na chrbticu – seniori Cvičenie na  chrbticu
Medical Pilates Medical Pilates Redukčný kurz
Utorok Medical Pilates – kurz Zdravý chrbát, zdravé nôžky – deti Cvičenie pre tehotné Fit lopty Redukčný kurz Redukčný kurz
Streda Medical Pilates – kurz SM Systém Cvičenie na  chrbticu Pilates – začiatočníci Pilates Medical Joga
Štvrtok Medical Pilates – kurz Zdravý chrbát, zdravé nôžky – deti Cvičenie na chrbticu – seniori SM Systém Cvičenie pre tehotné Redukčný kurz
Piatok SM System x Pilates – začiatočníci
Pilates
Redukčný kurz Redukčný kurz
Sobota x x x Redukčný kurz x  x
Nedeľa x x x x x  x

 

Bazén 7,30-8,30   15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21
Pondelok Aquaaerobik
Aquaaerobik Aquaaerobik
Aquaaerobik – kurz Aquaaerobik
Aquafitness
Redukčný kurz
Utorok Aquaaerobik
Aquaaerobik pre seniorov Aquaaerobik
Aquaaerobik
Aquaaerobik Redukčný kurz Redukčný kurz
Streda Aquafitness Aquaaerobik pre tehotné Aquaaerobik
Aquaaerobik – rezervácia Aquaaerobik – kurz Aquaaerobik  Rezervácia
Štvrtok Aquaaerobik
Aquaaerobik Aquaaerobik
Aquaaerobik
Aquaaerobik Aquafitness Redukčný kurz
 Piatok Aquaaerobik Aquaaerobik Aquaaerobik
Aquafitness Aquaaerobik – kurz Redukčný kurz Redukčný kurz 
Sobota x x x x Redukčný kurz Aquaaerobik x
Nedeľa x x x x x x  x