NsP Bojnice – Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Riaditeľ

Mgr. Ivan Gašparovič

Telefón: 046/5112 101
E-mail: riaditel@hospital-bojnice.sk

 

Námestník LPS

MUDr. Jozef Kubík

Telefón: 046/5112 101
E-mail: jozef.kubik@hospital-bojnice.sk

 

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

PhDr. Iveta Pastieriková

Telefón: 046/5112 147
E-mail: iveta.pastierikova@hospital-bojnice.sk

Kvalita

Nemocnica s poliklinikou Prievidza začala v júni 2005 zavádzať pod odborným dohľadom firmy EMARK Bratislava systém manažmentu kvality (SMK). Certifikačná autorita Certikom v certifikačnom audite uznala zavedený SMK za funkčný a 28.6.2007 udelila NsP Prievidza certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000.
Po recertifikačnom audite konštatovala certifikačná autorita LL-Certification, že NsP Prievidza splnila i podmienky novej normy ISO 9001:2008 a udelila dňa 14.júna 2010 Nemocnici s poliklinikou certifikát kvality podľa tejto normy. V júni roku 2013 NsP Prievidza v recertifikačnom konaní obhájila certifikát podľa normy ISO 9001:2013.
Laboratória oddelenia klinickej biochémie a hematologické laboratórium vykonávajú externú kontrolu kvality s pomocou českej spoločnosti SEKK Pardubice.
Oddelenie klinickej mikrobiológie vykonáva externú kontrolu kvality cez Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov ÚVZ Bratislava.

Nadštandardné izby

Pretože klientske nároky pacientov na úroveň poskytovaných zdravotníckych a nezdravotníckych služieb sa zvyšujú v súlade s celospoločenským trendom, napredujeme v našom zariadení aj v tomto smere. Podarilo sa nám z vlastných zdrojov a aj za pomoci sponzorov vybudovať štyri nadštandardné izby na gynekologicko – pôrodníckom, neurologickom , internom a geriatrickom oddelení. Ide o 1-lôžkové izby vybavené vlastným sociálnym zariadením, televíznym prijímačom, priamou telefónnou linkou, na gynekologicko-pôrodníckom oddelení aj chladničkou. Je pre nás samozrejmosťou, že rozširujeme rozsah poskytovaných zdravotníckych výkonov aj o tie, ktoré síce nie sú hradené zdravotnými poisťovňami, ale naši pacienti o ne prejavujú záujem. Dnes sme schopní uspokojiť žiadateľov o rôzne druhy gynekologických a urologických zákrokov vrátane epidurálnej anestézy pri pôrode, niekoľko druhov dermatologických zákrokov, vyšetrenie drogových metabolitov a psychofarmák a mnoho ďalších výkonov, o ktoré pacient môže požiadať.

Personál Nemocnice s poliklinikou neustále rozširuje svoju ponuku poskytovaných služieb, preto ak máte konkrétne nápady alebo požiadavky, dajte nám, prosím, o nich vedieť.

Žiadanky o SVLZ vyšetrenia

(lekárov prvého kontaktu, lekárov špecialistov)

Nemocnica s poliklinikou Prievidza poskytuje pre ostatné zdravotnícke zariadenia vyšetrenia SVaLZ v odboroch :

  • Biochémia
  • Hematológia
  • Patológia
  • Rádiodiagnostika
  • Mikrobiológia

Pre lekárov prvého kontaktu a špecialistov je výhodné využiť túto možnosť z dvoch dôvodov:

  1. Vyšetrenia objednané lekárom prvého kontaktu, resp. špecialistom a realizované na SVaLZ pracoviskách NsP Prievidza sa prenášajú do informačného systému nemocnice a v prípade hospitalizácie pacienta na niektorom z lôžkových oddelení nemocnice sú k dispozícii ošetrujúcemu lekárovi nemocnice aj vtedy, ak nemáme k dispozícii pacientovu zdravotnú dokumentáciu. Ošetrujúci lekár má tak možnosť porovnať ich s aktuálnou hodnotou, prípadne ich nemusí opakovať kvôli nedostupnosti výsledku.
  2. Na portáli NsP Prievidza sú lekárovi prvého kontaktu, resp. špecialistovi, ktorý ich dal vyšetriť, k dispozícii (s výnimkou popisov CT) výsledky hneď po vykonaní vyšetrenia. Nemusí čakať niekoľko hodín alebo dní do doručenia „papierového výsledku“ a môže ihneď upraviť liečbu.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Nemocničná 2

97201 Bojnice

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.