NsP Levoča – Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900. Mala tri budovy. Budovy stáli uprostred pekného parku. Personál, tvorili evanjelické diakonisy. Spravovala ju sedemčlenná komisia evanjelickej cirkvi. Jeden chudobný pacient sa mal liečiť zdarma, ostatní platili za liečenie. Vtedajšia tlač o nej písala, že svojím prístrojovým vybavením nemala páru na celom Slovensku. Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili  pacienti z celého Spiša, ale aj zo zahraničia, dokonca z USA.

Poslaním súčasnej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sme aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i  moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu.

Cieľom je také poskytovanie služieb, aby klient po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň našej nemocnici.

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Probstnerova cesta 2/ 3082

05401 Levoča

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.