NsP Piešťany – Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Odborné ambulancie

 • Gynekologická
 • Interná
 • Ortopedická
 • Dermatovenerologická
 • Gastroenterologická
 • Neurologická
 • Oftalmologická
 • Otorinolaryngologická
 • Foniatrická
 • Chirurgická
 • Angiologická
 • Pneumológie a ftizeológie
 • Psychiatrická
 • Urologická
 • Hematologická
 • Anesteziologická
 • Algeziologická
 • Plastickej chirurgie
 • Pediatrickej endokrinológie
 • Pediatrickej kardiológie
 • Fyziatricko-rehabilitačná
 • Imunoalergologická pre deti
 • Lekárska služba prvej pomoci
  pre dospelých
 • Lekárska služba prvej pomoci
  pre deti a dorast

Lôžkové oddelenia

 • Gynekologicko-pôrodnícke
 • Pediatrické
 • Interné
 • Chirurgické
 • Ortopedické
 • Anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • Fyziatricko-rehabilitačné

Jednodňová zdravotná starostlivosť

 • Chirurgia
 • Ortopédia
 • Gynekológia
 • Otorinolaryngológia
 • Urológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
 • Rádiodiagnostické oddelenie
 • Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie
 • Oddelenie klinickej mikrobiológie
 • Oddelenie klinickej biochémie
 • Oddelenie patológie a anatómie

Štatút a organizačná štruktúra

Novodobá história našej nemocnice sa začala písať 1. januára 2003, keď došlo k jej transformácii na neziskovú organizáciu. Súčasne dostala nový názov. Nesie meno po významom piešťanskom dejateľovi Alexandrovi Winterovi, ktorý sa veľkou mierou pričinil o rozvoj kúpeľníctva v našom meste. Poskytujeme zdravotnícke služby, ktoré nadväzujú na celú doterajšiu liečebno-preventívnu starostlivosť v Piešťanoch, aj keď už za nových ekonomických a organizačných podmienok. Nemocnicu riadi Správna rada, štatutárnym zástupcom je riaditeľ a kontrolnú funkciu plní Dozorná rada.

Správna rada
PhDr. Milan Brdárský, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Eva Lakotová, nominovaná Ministerstvom zdravotníctva SR
Ing. Róbert Maguľa, nominovaný Ministerstvom zdravotníctva SR
Mgr. Magdaléna Kovačovičová, nominovaná NAW, n. o.
MUDr. Alan Suchánek, nominovaný NAW, n. o.

Dozorná rada
MUDr. Ján Ranostaj, predseda
MUDr. Eva Jurgová, CSc., člen
MUDr. Peter Ottinger, člen

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Winterova 66

92163 Piešťany

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.