NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov

O nemocnici

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnustarostlivosť na základe Rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 20.januára 2011.

Ambulantná starostlivosť

Milí pacienti, v našom nemocničnom zariadení poskytujeme ambulantnú starostlivosť prvého kontaktu, ale nájdete tu ajširoké množstvo odborných ambulancií, ktoré poskytujú špecializovanú starostlivosť. Na vyšetrenie v špecializovanejambulancii Vás pravdepodobne odporučí Váš praktický lekár, alebo iný odborný lekár. Na vyšetrenie by ste si so seboumali priniesť odporúčací lístok a preukaz poistenca.

Lôžkové oddelenia

Kontakt na nemocnicu:

IČO: 36 16 79 08
IČ DPH: SK 20 20 02 88 24

Adresa nemocnice:

ul.Sv. Jakuba 21

08501 Bardejov

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.