NsP Zvolen – Nemocnica Zvolen a.s.

„BUDUJEME PRE VÁŠ REGIÓN MODERNÚ NEMOCNICU RODINNÉHO TYPU“

Naším mottom a dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom ku všetkým potrebám našich klientov. Na splnenie tohto predsavzatia sme potrebovali nemocnicu ekonomicky zastabilizovať a pripraviť ju na ďalší efektívny rozvoj, ktorý prinesie ľuďom v regióne istotu, že dostanú kvalitnú a rýchlu lekársku pomoc. Pre nás sú dôkazom aktívneho plnenia našich cieľov mnohé vaše ďakovné listy, ako aj doposiaľ zrealizované rekonštrukcie.

Od 1.7. 2010 začala spoločnosť AGEL SK a.s. člen skupiny AGEL prevádzkovať nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola odsúhlasená Banskobystrickým samosprávnym krajom do prenájmu, nájomnou zmluvou v ktorej je zahrnutý celkový hmotný aj nehmotný majetok. Zároveň sme ponúkli akcionársku účasť BBSK. Zmluvu o nájme medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a spoločnosťou Nemocnice Zvolen, a.s., bola podpísaná 24.6.2010 vo Zvolene. Podpísali ju Vladimír Maňka, predseda BBSK a Milan Leckéši, predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK, ktorá je materskou spoločnosťou nového nájomcu. Zmluva platí na obdobie 25 rokov, od 1. júla 2010 s tým, že nájomca má prednostné právo aj na ďalších 15 rokov nájmu.

Oddelenie:

ALERGIA Zvolen.s.r.o. – MUDr. Zuzana Pavelková

Ambulancia klinickej logopédie s.r.o. – Mgr. Jana Volčková

Ambulancia pneumológie a ftizeológie – MUDr. Darina Plžíková

Chirurgická ambulancia – MUDr. Abelovský Martin (AB MED, s.r.o.)

Gynekologická ambulancia – MUDr. Július Häring

Kardiologická ambulancia – MUDr. Dušan Chrenko

Krčná, ušná, nosová ambulancia – MUDr. Zuzana Somorová

Psychovital s.r.o. – Mgr. Lýdia Adamcová

Pôrodnica – Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Kuzmányho nábrežie 28

96001 Zvolen

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.