Psychiatrická nemocnica Michalovce

Zdravotná starostlivosť

Na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti úzko spolupracujú Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti a Úsek ošetrovateľstva.

Úlohou úsekov liečebno-preventívnej starostlivosti a ošetrovateľstva je zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v týchto oblastiach:

 • lôžková starostlivosť,
 • špecializovaná ambulantná starostlivosť,
 • spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,
 • liečebná výživa a stravovanie.

Lôžková starostlivosť

Lôžková starostlivosť je poskytovaná na troch oddeleniach:

 • Akútnom psychiatrickom oddelení 1,
 • Akútnom psychiatrickom oddelení 2,
 • Akútnom detskom psychiatrickom oddelení.

Všetky jednotky oddelení sú koedukované a pracujú komunitným systémom práce. Liečebný proces je realizovaný biologickou a psychoterapeutickou formou a rehabilitačnými a ergoterapeutickými činnosťami. Pre skvalitnenie diagnostiky sa využíva široké spektrum vyšetrovacích škálovacích metód. Súčasťou biologickej formy liečby je farmakoterapia a elektrokonvulzívna liečba. Farmakoterapia je pacientom ordinovaná v súlade s najnovšími odporúčaniami. Elektrokonvulzívna liečba je vykonávaná na modernom prístroji v narkóze za účasti anesteziológa.

Pri práci s pacientom je využívaná skupinová aj individuálna psychoterapia. Súčasťou terapeutických programov sú psychohry, biblioterapia a relaxačné techniky. Pre zlepšenie spolupráce a informovanosti pacienta sa realizuje edukácia podľa diagnostických skupín. Cieľom psychoterapeutických a resocializačných aktivít je zníženie relapsov a počtu chronifikovaných stavov.

Pracovníci sa pri výkone svojho povolania riadia etickými zásadami zdravotníckeho pracovníka, rešpektujú práva pacienta.

Špecializované ambulancie

 • Psychiatrická
 • Psychologická
 • Detská psychiatrická
 • Detská psychologická

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany
071 01 Michalovce

Rozvrh hodín:

Streda 14:00 – 16:00
Sobota 14:00 – 16:00 (okrem Jednotky Z)
Nedeľa 14:00 – 16:00