Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy,
– depresie,
– poruchy osobnosti,
– duševné choroby,
– závislosti.

Nachádzame sa v prekrásnom prostredí rozsiahleho parku pôvodného kaštieľa Esterházyovcov, ktorý je najmä v letných mesiacoch plný zelene a rozkvitnutých stromov. Prechádzkami a posedením na lavičkách môže nájsť každý zdroj pokoja a pohody. Nemocnica poskytuje psychiatrickú starostlivosť hospitalizovaným pacientom, ktorí potrebujú nemocničnú liečbu. Očakávajú Vás ústretoví a odborne erudovaní zdravotníci, ktorí sú pripravení zmierniť, prípadne odstrániť Vaše problémy a zdravotné ťažkosti.

Poraďte sa v psychiatrickej ambulancii v rámci Vášho trvalého bydliska a v prípade potreby, prostredníctvom odporúčania ambulantného psychiatra sme schopní Vám zaručiť kvalitnú liečbu.

Liečba

V súčasnosti stále prevláda medzi ľuďmi mnoho skreslených názorov na duševné choroby. Napriek dostupným informáciám sa nezriedka môžeme stretnúť s vierou v rôzne mýty a nepravdy, týkajúce sa duševných chorôb. V pozadí týchto predsudkov stojí často neznalosť a strach z duševného ochorenia, ale i duševne chorého človeka. Nezriedka by sme sa mohli stretnúť aj s mylným názorom, že väčšinu duševných ochorení nie je možné liečiť, čo nie je pravda. Vhodne nastavenou liečbou je možné pacienta prinavrátiť plnohodnotne do života, prípadne je možné jeho stav aspoň výrazne zlepšiť.

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz:

– psychoreaktívne stavy
– depresie
– poruchy osobnosti
– duševné choroby
– závislosti

Na nemocničnú liečbu sú prijímaní pacienti všetkých zdravotných poisťovní na základe odporučenia ambulantných psychiatrov.

ŠPECIFIKÁ NEMOCNICE:

 • liečba najmodernejšími psychofarmakami
 • 30 ročná tradícia systematickej komunitnej a skupinovej psychoterapie neuróz, psychóz a závislostí
 • liečba gamblingu (patologické hráčstvo) a KBT depresii
 • rehabilitačné oddelenie: zabezpečuje kultúrno-rekreačné programy, športové aktivity, fyzikálnu terapiu, ergoterapiu a arteterapiu
 • možnosti nadštandardného ubytovania
 • edukačné programy pre príbuzných
 • kluby abstinentov
 • doliečovacie pobyty závislých pacientov

SLUŽBY PRE PACIENTOV:

 • pánske a dámske kaderníctvo, masáže, pedikúra
 • bufet, automaty na kávu priamo na lôžkových oddeleniach
 • internet, telefónne automaty
 • posilňovňa
 • knižnica
 • pranie osobného prádla, zapožičanie žehličky a fénu
 • spoločenské miestnosti s TV, videom a DVD prehrávačmi
 • možnosti nadštandardného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a prístupom na internet
 • parkovanie v uzamknutom priestore parkoviska
 • výlety do Nitry a okolia
 • spoločenské podujatia (tanečné zábavy, maškarný ples, Katarínska zábava, športové hry a pod.)

I. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Katarína Romsauerová
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

II. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Zdenka Trokanová
Počet lôžok – 92
Typ oddelenia – ženské

III. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Henrich Grác
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – mužské

IV. psychiatrické oddelenie
Primár – MUDr. Anežka Imrišková
Počet lôžok – 106
Typ oddelenia – koedukované (zmiešané)

Fyziatricko rehabilitačná časť II. psych. oddelenie
MUDr. Jana Pleidelová – lekár
Marián Malagyi – vedúci manažér FRC
Mgr. Mariana Ťapušíková – vedúci psychológ I.
Mgr. Jolana Múdra – vedúci psychológ II.
Typ oddelenia – nelôžkové

Všetky lôžkové oddelenia sú poskytovaním odbornej starostlivosti rovnocenné, diferencované sú len rajonizačne.

 

LÔŽKOVÉ ODDELENIA NEMOCNICE SÚ ROZDELENÉ NA 3 STANICE:

SANATÓRNA ČASŤ – stanica 1
je určená pre liečebno-preventívnu starostlivosť pacientov s menej závažnými duševnými poruchami, psychoreaktívnymi stavmi, všetkými druhmi závislostí, taktiež psychózy v kompenzovanom stave zaradené do psychoterapie, depresie, diagnostické pobyty a podobne.

OTVORENÁ ČASŤ – stanica 2
liečime na nej pacientov, ktorí nezvládajú nároky psychoterapie a sú zaraďovaní do iných rehabilitačných aktivít (ergoterapia, kultúra a pod.). Ide o pacientov s defektnými psychózami, degradovaných či praedementných závislostí, epileptické komplikácie a závažné poruchy osobnosti.

AKÚTNE ODDELENIE – stanica 3
zriadené pre floridné psychózy, organické poruchy správania a mentálne retardácie ťažšieho stupňa, ktorých stav si vyžaduje trvalé monitorovanie. Toto nám zabezpečuje i kamerový bezpečnostný systém. Na týchto úsekoch sú pacienti bazálne rehabilitovaní personálom oddelenia.

 

FYZIATRICKO REHABILITAČNÁ ČASŤ II. PSYCH. ODDELENIE

Pacienti sú z lôžkových oddelení indikovaní do jednotlivých rehabilitačných a psychoterapeutických programov. Najpočetnejšiu skupinu na FRČ tvoria pacienti zaraďovaní do pracovnej terapie, ktorá sa realizuje v ergoterapeutických priestoroch. Populárnou aktivitou sú kultúrno-rekreačné programy, ktoré okrem edukačnej činnosti využívajú aj skupinové techniky. Najnáročnejším programom pre neurotických a psychotických pacientov je skupinová psychoterapia. Programy jednotlivých skupín sú štruktúrované, vedené vyškoleným psychoterapeutickým tímom, psychológom a koterapeutom. Pri somatických, prevážne vertebrogénnych ťažkostiach sú pacienti indikovaní na LTV a fyzikálnu terapiu. K priestorom FRČ patrí aj kultúrna hala, športový areál, volejbalové ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa a knižnica. Súčasťou FRČ je aj PSYCHOLOGICKÉ LABORATÓRIUM. Psychológovia sú priestorovo situovaní na jednotlivé oddelenia, kde výraznou mierou participujú na jednej z tímovo vedených skupinových psychoterapií. Psychodiagnostická práca psychológov je centralizovaná, lekármi požadované psychologické vyšetrenia s príslušnou klinickou otázkou sú evidované psychologickou laborantkou a distribuované podľa rozhodnutia vedúcej psychologičky jednotlivým psychológom.

Kontakt na nemocnicu:

 

Adresa nemocnice:

Rínok 334

95135 Veľké Zálužie

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.

 Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *