Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

Oddelenia

  • Lôžkové oddelenia
  • Ambulancie
  • SVaLZ
  • JIS
  • Jednodňová starostlivosť
  • Cystická fibróza

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie poskytuje ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť deťom s diagnózou: astma, recidivujúce a chronické zápaly priedušiek a pľúc, nesprávny stereotyp dýchania, gastroezofágový reflux, chybné držanie tela, deformity hrudníka ( vrodené , získané), plochonožie.

Osobitnú starostlivosť venujeme deťom s cystickou fibrózou, ktorým okrem 2-týždňových intenzívnych rehabilitačných pobytov v našom zariadení poskytujeme aj dlhodobú ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť.

Detská chirurgická ambulancia

 

Prirodzeným prostredím pre každé dieťa je jeho domov a rodina. Nemocnica predstavuje pre dieťa cudzie stresujúce prostredie, preto je logická snaha pobyt v nemocnici skrátiť na minimum. Skorý návrat do známeho domáceho prostredia je spojený s lepšou toleranciou pooperačných bolestí a priaznivejším pooperačným priebehom. Ideálnym modelom poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti s jednoduchým chirurgickým ochorením, ktoré pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, je model tzv. jednodňovej chirurgie.

Pediatrická otolaryngologická ambulancia

Odbor otorinolaryngológia je samostatným chirurgickým odborom. Zaoberá sa diagnostikou, terapiou, prevenciou a rehabilitáciou chorôb uší, nosa a prínosových dutín, hltana, hrtana, pažeráka, slinných žliaz, štítnej žľazy a zmyslového orgánu pre vnímanie čuchu, chute, sluchu a rovnováhy. Vo svojej činnosti využíva konzervatívne, ale aj chirurgické postupy.
V Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., v Dolnom Smokovci  poskytujeme komplexné ambulantné ORL vyšetrenie s využitím najmodernejšej endoskopickej techniky a v rámci jednodňovej chirurgie (ORL) realizujeme jednoduché operačné výkony.

Pediatrická pneumoftizeologická ambulancia

Pneumoftizeologická ambulancia pri Šrobárovom ústave poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov s ochoreniami dolných dýchacích ciest akými sú najčastejšie recidivujúc e bronchitídy, tracheitídy, pneumónie, intersticiálne pľúcne procesy, bronchiektázie či protrahovaný kašeľ. Poskytujeme konziliárne služby pre pacientov s rôznymi menej častými rtg či CT nálezmi ako sú nodulárne či granulomatózne procesy, ako napr. sarkoidóza pľúc. V ambulancii sa venujeme aj problematike tuberkulózy a intenzívne sa staráme o deti s komplikáciami po BCG vakcinácii.

Pediatrická imunoalergologická ambulancia

Meniaci sa životný štýl a znečistenie životného prostredia sú pravdepodobne najdôležitejšími etiologickými faktormi prevalencie výskytu alergie v populácii. V priebehu 20. storočia za necelých 100 rokov stúpla v ľudskej populácii prevalencia alergie z 1% na 15-40 %. Zmeny v životnom prostredí sú tým faktorom, ktorý v spúšťaní alergií začína prevládať nad prirodzenou penetráciou alergických génov v populácii. Predpokladá sa, že v roku 2015 bude každý druhý Európan trpieť nejakou formou alergie.

História

2009
Rozšírili sme činnosť o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore jednodňová detská chirurgia
Stali sme sa držiteľom certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008

2006
Ústav získal certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

2005
Otvorenie nového liečebného pavilónu

2004
Transformácia štátneho zariadenia na neziskovú organizáciu

2003
Ústav sa stáva detašovaným pracoviskom Kliniky detí a dorastu JLF UK v Martine pre praktickú výučbu študentov

2001
Otvorenie Pavilónu pre matku a dieťa v Hornom Smokovci

2000
Ústav získal právne postavenie vysokošpecializovaného odborného ústavu

1984-2000
Reprofilizácia činnosti ústavu:
– zrušenie ortopedického oddelenia
– vznik oddelení na liečbu nešpecifických ochorení DC
– zriadenie Jednotky intenzívnej starostlivosti
– zriadenie oddelenia funkčnej diagnostiky, imunologického a bronchologického pracoviska

1960
Ústav disponuje 410 posteľami, má 6 oddelení v 4 budovách

1949-1950
základná školská výučba+ výučba v materskej škole

1946-1951
Otvorenie filiálky v Považskom Podhradí a kúpeľoch Číž

1945
Zriadené oddelenie dojčiat

1940-1942
Zriadenie filiálok v Hornom Smokovci

1934
Chirurgická liečba pľúcnej i mimopľúcnej TBC

1932
Otvorené 2 nové budovy: liečebná a hospodárska

1922
Do ústavu prichádza 1. slovenská lekárka MUDr. Mária Bellová Liečebný komplex tvoria 4 budovy: Štúr, Kollár, Mudroň a Bottove domy

1921
Otvorenie chirurgického oddelenia

1920
Vznik Štátneho Šrobárovho liečebného ústavu
-bolo prijatých prvých 25 detí s tuberkulózou

1919
pozemky a budova prechádza do vlastníctva štátnej správy

1918
vojenská liečebňa tuberkulózy

1882
výstavba kúpeľov na pozemkoch dnešného Dolného Smokovca stavba chaty

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Dolný Smokovec

05981 Dolný Smokovec

Rozvrh hodín:

Každá ambulancie má svoj rozvrh hodín. Nájdete ich na stránkach nemocnice.