Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s.r.o.

Zakladateľ Hospitálskej rehole milosrdných bratov, patrón nemocníc, chorých, ošetrovateľov a ich združení, druhý patrón španielskeho mesta Granada.

Pastier, vojak, predavač kníh, kajúcnik, otec núdznych a chorých.

Liturgický sviatok 8. marca.

„Ak rozjímame o veľkosti Božieho milosrdenstva, nikdy neprestaneme konať  dobro.“ (Sv. Ján z Boha)

Dobrodruh

Joao Ciudad sa narodil pravdepodobne 8. marca v malom portugalskom meste Montemor-o-Novo, sto kilometrov južne od Lisabonu, tri roky po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. O jeho detstve nevieme nič. Jeho otec bol údajne obchodníkom s ovocím. Z neznámych príčin ako osemročný chlapec odišiel z domu svojich rodičov a prijali ho v dome kniežacieho správcu pri Tolede ako pastiera oviec a kôz. Tu zostal až do svojich 37 rokov, keď sa v dôsledku nie príliš šťastných udalostí nechal naverbovať ako vojak. V r. 1532 sa opäť ako žoldnier dostal počas ťaženia proti Turkom až do blízkosti Viedne. Po ústupe Osmanov sa vrátil cez rodné Portugalsko späť do Španielska. Krátky čas sa podieľal ako robotník na výstavbe opevnenia v Ceute v severnej Afrike a vzápätí sa pokúšal o šťastie v Gibraltare, kde sa živil ako podomový predavač kníh. Štyridsiaty rok života ho zastihol vyčerpaného dobrodružným životom. Spoznal svet a ošľahaný „vetrom“ sa možno práve preto vydal na púť hľadania hlbšej dimenzie života. V r. 1538 sa presťahoval do Granady. Nádejal sa, že tu získa lepšie možnosti zárobku ako kníhkupec.

Boží  zásah a premena

Charizmatická postava kazateľa Jána z Avily však zmenila všetky jeho budúce plány. Počas jednej kázne sa hodil medzi ľuďmi na zem s výkrikmi „Milosrdenstvo! Zľutovanie!“ a začal sa tĺcť päsťami a kameňmi. Ľudia ho považovali za pomätenca a tak ho odviedli z tohto miesta do blízkej kráľovskej nemocnice, kde mal možnosť zakúsiť „dno ľudského utrpenia.“ Cez duchovné vedenie pátra Jána z Avily však úspešne zvládol túto veľkú duchovnú krízu.  Boh sa stal jediným jeho svetlom a jeho hlboký dotyk podivuhodne premenil Jánovu dušu i život. Po tejto „premene“ si vykonal  púť do mariánskej svätyne v mexickom Guadalupe.

V ústrety chorým a odvrhnutým

Hoci sám bol bezdomovcom, začal v r. 1539 odvážne budovať útulok pre ľudí bez domova a biednych tulákov a sám sa staral o ich potreby. Vďaka podpore mnohých dobrodincov si mohol prenajať dom a vybudovať v ňom azyl pre tých, ktorí to potrebovali. Táto malá nemocnica však v jeho predstavách znamenala niečo oveľa viac, než vtedajšie existujúce „špitály“, ktoré mal možnosť spoznať. Zaviedol v nej princíp rozdeľovania chorých podľa charakteru a špecifík ochorení, každému chorému poskytol vlastné lôžko a akceptoval tak právo pacientov na súkromie. Záležalo mu na tom, aby jeho chorí dostali tú najlepšiu možnú starostlivosť. Hygienické podmienky boli v jeho nemocnici na vysokej úrovni. Osobitnú pozornosť venoval duševne chorým. Starostlivosť a záujem o duše pacientov bola preňho taká dôležitá, ako telesné pohodlie jeho „chránencov.“ Vo svojom druhom dome, ktorý mu poskytol arcibiskup, potom mohol viac a efektívnejšie rozvíjať svoje poslanie. Stal sa tak priekopníkom modernej ošetrovateľskej starostlivosti. Jeho život sa ďalej odvíjal  medzi chudobnými a chorými, bol obklopený ľuďmi na okraji spoločnosti, v ich biede a špine. Tu si našiel aj prvých pomocníkova spolupracovníkov. Boli to muži odvážnych činov, šľachtici, z ktorých mnohí mali za sebou pohnutý život. Niektorí najprv Jánovým dielom opovrhovali, ale veľmi skoro pochopili, prečo tento muž nosí prívlastok „z Boha.“ Ochranca práv biednych, brat všetkých, muž, ktorý bol vždy pripravený podať pomocú ruku, to bol Ján z Boha.

Dielo milosrdenstva žije naďalej

S charakteristickým zvolaním: „Robte dobre bratia!“ prechádzal mestom, zbieral almužny, dotýkal sa ľudských sŕdc poznačených ľahostajnosťou a neláskou. Bol človekom, ktorý dokázal budovať mosty lásky a dôvery a tým si získal mnohých podporovateľov svojho diela. Záchrana chorých, ktorých vynášal z horiacej kráľovskej nemocnice, bola jeho súčasníkmi komentovaná ako zázrak. Jeho spontánna pomoc  chlapcovi topiacemu sa v ľadovej studenej rieke sa mu stala osudnou. Umiera po ťažkej chorobe 8. marca 1550 v dome svojich dobrodincov. Blázon pre Krista a žobrák z Granady známy po celom Španielsku bol triumfálne pochovaný za účasti všetkých obyvateľov Granady ako Otec chudobných a chorých. Blahorečený bol v r. 1630 a svätorečený v r. 1690. Jeho duchom evanjelia preniknutá spiritualita lásky k biednym a maličkým zanechala svoje stopy po celom svete, aj na Slovensku, kde ju šíria jeho nasledovníci.

Modlitba

Bože, ty si naplnil svätého Jána z Boha súcitom a láskou k chorým. Pomáhaj nám, aby sme dôstojne preukazovali milosrdenstvo svojím blížnym a raz boli pripočítaní k tým, pre ktorých je pripravené tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Ambulancie:

Alergologicko-imunologická ambulancia – MUDr. Mária Krčméryová

Ambulancia FBRL

Ambulancia cievnej chirurgie

Ambulancia klinickej logopedie pre deti a dospelych – Mgr. Silvia Mináriková

Ambulancia klinickej onkológie – MUDr. Vladimír Václav

Ambulancia pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy – MUDr. Piotr Waszczuk

Chirurgická ambulancia – MUDr. František Špaček

Chirurgická ústavná pohotovostná služba

Endokrinologická ambulancia I.

Endokrinologická ambulancia I. – MUDr. Andrea Lacková

Endokrinologická ambulancia II. – MUDr. Andrea Redhamerová

Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie – MUDr. Halka Ležovičová

Gastroenterologická a endoskopická ambulancia

Gynekologická ambulancia – MUDr. František Hvizdák , PhD.

Hematologická ambulancia – MUDr. Anna Čechová

Interná ambulancia – MUDr. Marek Grančák

Interná príjmová ambulacia

Interná ústavná pohotovostná služba

Kardiologická ambulancia – MUDr. Boris Stríž

Kardiologická ambulancia – MUDr. Milan Ušiak PhD.

Kardiologická ambulancia – MUDr. Nadežda Plevová

Kardiologická ambulancia III MUDr. Ľubica Juklová

Kožná ambulancia – MUDr. Alžbeta Kissová

Kožná ambulancia – MUDr. Alžbeta Kissová

Lekáreň MILOSRDNÍ BRATIA – PharmDr. Alena Rajczyová

Logopedická ambulancia – Mgr. Lucia Laufová

Logopedická ambulancia – Mgr. Silvia Mináriková

Logopedická ambulancia II – Mgr. Lucia Laufová

NZZ Zubná ambulancia, MOLAR s.r.o. – MUDr. Vladimír Sovik

Nefrologická amulancia – MUDr. Božena Kozová

Neurologická amulancia – MUDr. Vladimír Suchý

ORL ambulancia – MUDr. Daniela Urbanová

Ortopedická ambulancia

Ortopedická ambulancia – MUDr. Peter Filan

Očná ambulancia – MUDr. Ester Halžová

Praktický lekár

Predanestetická ambulancia – MUDr. Ivana Mišíková

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Eva Pavlíková-Bielická

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Soňa Belanská

Psychiatrická ambulancia – MUDr. Vladimír Wiedermann

Psychologická ambulancia – PhDr. Dagmar Kolesárová

Reumatologická ambulancia – MUDr. Janka Smolenová

Stomatologická ambulancia – MUDr. Vladimír Sovík

Urologicka ambulancia MLJM s.r.o. – MUDr. Ľuboš Jurásek

Urologická ambulancia – MUDr. Iľja Červenakov

Kontakt na nemocnicu:

Adresa nemocnice:

Námestie SNP 10

81465 Bratislava

Rozvrh hodín:

Rozvrh hodín má každá ambulancie zvlášť. Nájdete ich na stránkach nemocnice.